I když jsme neziskovka, jsme taky „Slušná firma“

Jsme moc rádi, že jsme se stali novými členy Slušné firmy a zařadili se do společnosti etických firem a organizací, které mají ambici přispět k budování lepšího světa a hodnot.

 

Slušná firma je své-pomocná komunita organizací, které se spojily do hnutí za změnu toho, jak se u nás podniká směrem od jednostranné maximalizace zisku a externalizace škod k prospěšnosti pro všechny zainteresované a přijetí zodpovědnosti za důsledky podnikání.

Firma je jedním ze základních stavebních prvků našeho společensko-ekonomického systému. To, jak funguje, spoluurčuje hodnoty a celkové ladění společnosti. Zakladatelé a členové Slušné firmy věří, že změna v myšlení a jednání podnikatelů přestává být volbou úzké skupiny lidí a začíná být nevyhnutelnou nutností.

Na změnu ovšem není jednoduchý recept. Musí se odehrát, jak odspodu, tak shora. Odspodu skrze propojování a podporu organizací, které svým konáním chtějí prospět, a shromažďováním příkladů k následování. Shora pak skrze snahu spojit síly a přispět ke změně veřejného mínění, včetně vyvíjení tlaku na zákonodárce. 

„Chceme přispět k re-definici toho, co je to úspěch a k vybudování nové ekonomiky postavené na péči o sebe sama, jeden o druhého a o planetu.“

T. Hajzler, spoluzakladatel