Jak jde čas s Okem medvěda

25.9.2021

Zatímco na Kostarice začala letošní léto úspěšně vzkvétat pobočka spolku Prales dětem, pokračovala druhá polovina našeho týmu v rozvoji monitorovacího programu Oko Medvěda na Slovensku. Bylo to perné léto, během kterého jsme dokončili spoustu práce a zároveň začali rýsovat plány na budoucí měsíce.

Ještě před začátkem srpnového dobrovolnického programu se jeden z členů spolku Prales dětem zúčastnil řady akcí ve spolupráci se Zásahovým týmem pro medvěda hnědého. Jednou z nich byl například odchyt dvou osiřelých medvíďat, jejichž matku srazil o několik dní dříve kamion. Spolek Prales dětem celou akci dokumentoval pro ŠOP SR a pro média.

SABOTÁŽE NA NAŠEM MONITORINGU POKRAČUJE …

V den, kdy začínali na základnu přijíždět první dobrovolníci došlo v terénu k menšímu incidentu, během kterého náš kolega nalezl v terénu jednu z našich fotopastí přikrytou igelitovým pytlem. Zámek u fotopasti byl plný lepidla. Na místo byla přivolána stráž přírody, se kterou poté došlo k bližší obhlídce oblasti a k tomuto případu se později u nedaleké lovecké chaty vyjádřil i jeden z loveckých hostů, který jménem celého mysliveckého sdružení vinu na tomto případu popřel a zdůraznil, že ke ztrátám na fotopastech dochází vinou ochranářů. První den dobrovolnického turnusu byl pro náš tým tedy docela divoký.

V odpoledních hodinách už se ale začali scházet všichni dobrovolníci a dobrovolnický program mohl začít. Večer proběhlo úvodní přivítání i s promítáním a další nabitý týden mohl začít.

Úvodem týdne se náš tým rozdělil na dvě části a během dvou dní proběhla monitorovací akce i v NP Nízké Tatry, kam vyrazili dva naši kolegové za doprovodu dvou dobrovolníků. Tato dvoudenní akce byla provedena v součinnosti se stráží přírody. Zkontrolováno bylo během těchto dvou dní celkem 7 fotopastí, na které se nám kromě medvědů a vlků podařilo ve vyšších polohách zachytit také pohyb kamzíků nebo rysa ostrovida.

Mezi vybavením a oblečením přibylo našim kolegům do batohů také něco na zub od firmy GRIZLY. Vybavení v podobě oblečení od firmy HUSKY se nám v Nízkých Tatrách také dlouhodobě osvědčuje.  

Sešel se nám skvělý kolektiv lidí, díky čemuž jsme stihli dotáhnout do konce opravdu hodně práce. Kromě každodenních monitorovacích akcích ve dvou týmech se zaměřením na kontrolu fotopastí a evidenci pobytových znaků jsme dobrovolníky zasvětili i do odhalování ilegálních aktivit. Uprostřed týdne jsme dostali tip na ilegální zakrmování v poľovném (lovném) revíru Lipovec. Neprodleně po návratu z terénu jsme si přebalili věci, přizpůsobili vybavení tohoto výjezdu a v pěti lidech vyrazili celou situaci na místo prověřit. Ohniska nahlášeného zakrmování jsme nakonec našli, nafotili, zároveň zdokumentovali všechny pobytové znaky medvěda a nakonec vše odeslali k šetření na příslušný okresní úřad. Byla to modelová situace, na které jsme mohli dobrovolníkům vysvětlit nejen samotnou problematiku zakrmování, ale i s tím související problém synantropie medvědů.

Září se neslo v duchu výjezdů se Zásahovým týmem, rutinních proti-pytláckých hlídek a dalšího úspěšného dobrovolnického turnusu. Úvodem měsíce proběhla další pátrací akce ve spolupráci se Zásahovým týmem pro medvěda hnědého. Tentokrát šlo o situaci, kdy auto srazilo medvěda, který však i přes tuto srážku z místa utekl. Naším úkolem bylo tohoto medvěda v širokém okruhu od místa střetu dohledat, zjistit závažnost poranění a dle nich postupovat dále. Náš tým byl týmu s kamerou a foťákem v ruce opět v patách, celou akci dokumentoval a zároveň vypomáhal s pátráním. Medvěda se ani za pomoci pátracích psů nepodařilo nalézt a to hned v několikakilometrovém okruhu od místa srážky. Znamená to tedy, že zranění nebyla s největší pravděpodobností tak vážná, aby předmětného medvěda ohrožovala na životě.

V následujících dnech se náš monitorovací tým věnoval kontrole problémové lokality v PR Lipovec a pravidelné dokumentaci kontrolovaných míst. Zároveň započalo důkladné mapování migračního koridoru mezi CHKO Štiavnické vrchy a kremnickými vrchy v okolí mostných objektů přes řeku Hron. V rámci tohoto mapování byly dokumentovány pobytové znaky, proběhla instalace několika fotopastí, které budou kontrolovány podstatně častěji než ostatní v Kremnických vrších.

 

Touto dobou začala chodit hlášení z okrajové části Kremnice, kde medvěd navštěvoval zdejší jablečný sad. Ve spolupráci se Zásahovým týmem jsme zde pro bližší identifikaci předmětného medvěda rozmístili několik fotopastí a pravidelně zde v nočních i denních hodinách hlídkovali.

 

Zářijový dobrovolnický turnus pro nás byl velkou personální pomocí více než kdy jindy. Naše pozornost se nyní primárně soustředí na mapování již zmíněného migračního koridoru, s čímž nám dobrovolníci v průběhu týdne také vypomáhali. Při kontrole fotopastí v oblasti, kde se plánuje výstavba oplocené obory, se nám mezi záběry zcela poprvé ukázal také vlk (Canis lupus). Jedná se o velice hodnotný výsledek v rámci monitoringu této lokality. Nejnovější informace hovoří o tom, že západně od této lokality byl u obce Stará Kremnička, kde předpokládáme existenci zmíněného migračního koridoru, autem sražen a usmrcen medvěd. Veškerá tyto data postupně shromažďujeme a připravujeme se na další argumentaci v otázce výstavby oplocené obory.

V neposlední řadě se spolek Prales dětem zúčastnil dokumentování lokality, kde by do budoucna mohlo vzniknout záchytné Medvědí centrum, kde by bylo možné umístit například osiřelá medvíďata před vypuštěním zpět do divočiny, nebo jinak zraněné či hendikepované medvědy. Z tohoto místa jsme ve spolupráci se zásahovým týmem pro medvěda hnědého vytvořili krátké informační video, které se stalo součástí stanoviska pro ministerstvo životního prostředí a mělo by se dostat na stůl samotnému ministru životního prostředí.

Úspěšně nám dopadlo i jednání o monitoringu medvědů a vlků v CHKO Štiavnické vrchy, tedy zatím to vypadá, že tento monitoring budeme pro ŠOP SR se svými fotopastmi zprostředkovávat právě my a přispějeme svou prací k vytvoření plánu starostlivosti o zvěř v tomto chráněném území.

SDÍLET: