Oko medvěda - srpen 2020

21.8.2020

V dnech 5.8. až 17.8. se tým Oko Země vydal na svůj slovenský monitorovací program Oko medvěda, aby v NP Nízké Tatry (NAPANT) a Kremnických vršÍch rozmisťoval další kamery a prováděl sběr DNA vzorků medvědů hnědých a vlků.

První čtyři dny jsme prováděli tuto činnost v NAPANT, kde jsme rozmístili 10 fotopastí ve třech oblastech, včetně ochranné zóny národního parku a též jsme byli úspěšní ve sběru trusu medvědů. Náš monitoring byl tentokrát mnohem akčnější, poněvadž jsme vyrazili s naším novým terénním pomocníkem Nissan Pathfinder, který nám ulehčil mnoho výškových metrů, které jsme po lesních cestách dokázali s tímto dříčem urazit.

 

Poté jsme se přesunuli do Kremnických vrchů, kde jsme nejdříve zavítali na Správu CHKO Štiavnické vrchy, kde jsme dohodli spolupráci na několika důležitých úkolech a zároveň jsme získali klíče od ramp a povolení ke vjezdu autem stejně jako v NAPANT. V Kremnických vrších jsme rozmístili 12 fotopastí a kromě medvědího trusu našli i vlčí. Nalezli jsme několik vlčích stezek a odlili stopy medvědů a vlků.

Věnovali jsme se též pomoci při zahájení snahy o zastavení stavby oplocené obory pro jeleny, daňky a muflony, kam by jezdili trofejoví lovci střílet zvířata. Tato mise je pro nás nyní velice důležitá a budeme se jí věnovat i nadále ve spolupráci s kolegy z ŠOP SR a občany obce Pitelová. Tato obora (po slovensky zvernica), by měla ležet v tzv. regionálním biocentru a migračním koridoru velkých šelem mezi Kremnickými a Štiavnickými vrchy, což je absolutní nesmysl. Stojí za tím firma M&J Bussiness z Banské Štiavnice, která sama o sobě nevěstí pro přírodu nic dobrého, byť si na svém webu hrají na zelenou firmu s partnery trofejovými lovci.

 

Celá třináctidenní mise se velice zdařila a již teď se těšíme na další v září, kdy bude otevřen první turnus dobrovolnického programu Oko medvěda.

SDÍLEJTE: