Právní projektový partner Toman, Devátý a Partneři

Vznikající Svaz neziskových organizací Justice for Nature a všechny jeho projekty mají silného partnera, který zaštiťuje právní služby v našem snažení na ochraně přírody a zvířat doma i v zahraničí. Jedná se o vyhlášenou advokátní kancelář Toman, Devátý a partneři.

Jedna z velmi důležitých informací je, že tato advokátní kancelář podporuje aktivity občanských hlídek proti jedům v krajině a hodlá pomoci při ochraně zvířat, to znamená že bude zastupovat kauzy směřující k usvědčení a potrestání travičů v České republice. Věříme, že se blýská díky těmto právníkům na lepší časy. Jejich postoje k travičství se můžete dočíst na jejich webových stránkách: https://iustitia.cz/blog/

Tímto děkujeme za skvělou tvořící se spolupráci na ochraně přírody, volně žijících zvířat, ale také těch domestikovaných jako jsou psi a kočky.

Travičství je trestným činem a podle toho s ním musí být též nakládáno, stejně jako s traviči, jenž jsou pachateli trestných činů, či přestupků.

Facebook
Twitter
LinkedIn