Světový den strážců přírody na Panské skále

1.8.2020

V sobotu dne 1. 8. 2020 se uskutečnil Světový den strážců přírody na Panské skále v České republice, který organizovala Asociace strážců přírody ČR. Měli jsme tu čest být u toho, být součástí otevíracího ceremoniálu, který vedl úvodním slovem předseda ASP ČR pan Borek Franěk. Milan Jeglík vystoupil hned po něm, představil činnost spolku Prales dětem a též vize spolupráce se stráží přírody a samotnou organizací ASP ČR, do níž si se Zuzanou Kolouškovou v tento den podali přihlášky. 

Představili jsme zde také myšlenku přípravy Manifestu strážců přírody ČR za zlepšení pramovomocí samotných strážců přírody v terénu, které jsou jim dlouhodobě nepochopitelně upírány. Hodláme apelovat na převzetí slovenského modelu stráže přírody, který je funkčnější ve vztahu k pravomocem, včetně používání donucovacích prostředků atd.

Součástí Světového dne strážců přírody byla též vzpomínka na zesnulé rangery, kteří zemřeli nebo zahynuli ve službě v roce 2019 – 2020 na celém světě. V průběhu akce jsme také telefonovali slovenským kolegům ze stráže přírody a předsedovi Asociace strážců chráněných území Slovenska Danu Hartanskému a popřáli jim jen to nejlepší v jejich náročné terénní službě pro přírodu Slovenska.

Vzhledem k faktu, že se celá událost odehrávala na velmi silně navštěvované NPP Panská skála, tak se zde zúčastnilo též hodně návštěvníků z řad veřejnosti, kteří se mohli seznámit na několika stáncích s ochranou přírody v praxi a s prací strážců přírody ČR. Byl zde velmi zajímavý stánek s poznáváním obojživelníků, byla zde expozice přibližující rysa ostrovida a další volně žijící živočichy NP České Švýcarsko. Jeden ze stánků patřil též spolku Prales dětem, nad nímž vláda nová spolková vlajka.

Z spolek Prales dětem se Světového dne strážců přírody zúčastnil Milan Jeglík, Zuzana Koloušková, Alena Bendová, Petr Coubal a Jan Suchý.

Celá akce byla součástí celosvětové události, kterou iniciuje International Ranger Federation, které jsou ASP ČR i spolek Prales dětem členy.

Smutným zjištěním byl fakt, že by zde mělo být mnohem větší zastoupení jednotlivých chráněných území ČR, včetně samotných strážců a členů ASP ČR, ale pevně věříme, že se to v příštím roce opět zlepší a my za spolek Prales dětem pro to uděláme co nejvíce!

 
Respekt a čest všem rangerům celého světa, kteří chrání a brání poslední zbytky divoké přírody před lidskou expanzí a nenasytností!

SDÍLEJTE: