Tým Oko Medvěda: Dobrovolnické programy běží a zásahový tým s námi počítá

27.7.2021

Na konci června se úspěšně uskutečnil další dobrovolnický turnus v rámci monitorovacího programu Oko Medvěda. Tentokrát to bylo ve srovnání s ostatními turnusy trošku odlišné.

Dorazilo nám sedm dobrovolnic, které se však šikovně ujaly jak práce v kempu, tak i každodenních terénních činností. Opět jsme zkontrolovali data na veškerých umístěných fotopastech a zároveň rozmístili další do nových lokalit. Monitoring v Kremnických vrších provozujeme aktivně již od roku 2018. Je to území, které nemá žádný status ochrany, ale i přesto má pro své geografické umístění svůj velký význam. Evidujeme aktivní migraci zvěře mezi tímto vulkanickým pohořím a jižně sousedící CHKO Štiavnické vrchy. Mapování výskytu a početnosti jednotlivých velkých šelem pro vytvoření plánu starostlivosti o zvěř v této chráněné krajinné oblasti zprostředkovává pro ŠOP SR firma Euroforest. Členové našeho týmu během tohoto turnusu započali jednání o možném monitoringu v této oblasti, což by do budoucna mohlo nám i Štátnej ochraně prírody přinést spoustu důležitých poznatků o migraci a početnosti zvěře na tomto území. Další jednání budou probíhat během následujících měsíců přímo na správě CHKO Štiavnické vrchy.

Součástí každého turnusu jsou večerní promítání, přednášky a besedy vedené naším monitorovacím týmem a to vždy na jiné téma vztahující se k naší činnosti. Nyní se nám podařilo přednášku uspořádat každý večer, díky čemuž se dobrovolnice dozvěděly o veškerých našich činnostech od Sumatry až po Kostariku. Pokládáme to za velice důležitou část celého programu, aby zúčastnění dobrovolníci pochopili význam našich aktivit v globálním měřítku a též si dokázali zařadit do kontextu slovenský program, kterého jsou v tu chvíli přímou součástí.

Co se týče samotných výsledků z fotopastí, prožili jsme hned několik úspěchů. V oblasti, kde je stále plánovaná výstavba oplocené obory pro lovnou zvěř jsme chronologicky počtvrté zaznamenali pohyb medvěda hnědého (Ursus arctos), což jsou pro nás, ale i pro ŠOP SR, která se snaží prosadit zákaz výstavby této obory, velice cenná a kvalitní data, která jsme ihned předali příslušným spolupracovníkům ze správy CHKO Štiavnické vrchy.

Dobrovolníci se v neposlední řadě zúčastnili i mapování a kontroly poľovníckých zařízení, zejména pak míst, kde se pravidelně zakrmuje divoká zvěř v rozporu s platnými právními předpisy. Další dobrovolnický turnus, který je již nyní plně obsazený, nás čeká koncem srpna, kdy bude naším hlavním úkolem rozmístit fotopasti na nová místa a rozvíjet strategii monitorování jelení říje.

Protože na červenec žádný dobrovolnický program naplánovaný nebyl, vyrazil na Slovensko zástupce spolku Prales dětem, aby začal rozvíjet spolupráci se Zásahovým tímom pre medveďa hnedého. Tento tým spadá pod ŠOP SR, tedy pod Ministerstvo životného prostredie SROV. Hlavní úlohou tohoto týmu je co nejrychleji po nahlášení výskytu medvěda v intravilánu zajistit bezpečí lidí i medvěda samotného. 

Mimo to plní příslušníci týmu úkoly v oblasti osvěty, prevence, poradenství, manažmentu tohoto druhu jako takového a podobně. Aktivně z krajiny odstraňují atraktanty (jakási lákadla), která by mohla způsobovat synantropii medvědů, v čemž jim můžeme být nápomocni právě my s našimi zkušenostmi z Kremnických vrchů. V okamžiku, kdy tento tým vyjíždí operovat do intravilánu, kde je aktuálně nahlášený nebo již potvrzený výskyt synantropního medvěda, jsou zapotřebí fotopasti, aby mohl být prostor v reálném čase monitorován a mohlo tak být sledováno chování předmětného jedince. A právě k tomu by do budoucna měly být použity i naše fotopasti. Jedním z hlavních cílů projektu Oko Země je dokumentace práce rangerů, především v zemích s působností IRF a naše vznikající spolupráce s tímto zásahovým týmem je toho učebnicovým příkladem. 

Koncept této práce se synantropními medvědy ještě není v zemích Karpatského oblouku zavedený na 100%, tedy můžeme být nápomocni i v této rovině, tedy vypomáhat s propagací, medializací, s prací s fotopastmi a podobně. Koncem června a během července jsme se zásahovým týmem absolvovali celkem 19 výjezdů do terénu, za účelem monitoringu synantropního jedince v intravilánu jsme rozmístili 5 fotopastí a pro ministerstvo životního prostředí jsme o tomto konkrétním případu vytvořili krátký sestřih, na jehož zveřejnění nyní netrpělivě čekáme. S kamerou a veškerou natáčecí technikou jsme byli přítomni také u nálezu ilegálního zakrmování v městských lesích Banské Bystrice, kde se v rozporu se zákonem zakrmuje již několik let. Přímo na místě jsme pomohli s dokumentací a získané fotky a videa se během následujících dnů objevily i ve Slovenských mediích. Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) na základě naší kooperace se ŠOP SR natočila dvě reportáže do hlavního večerního zpravodajství. Případu v městských lesích Banské Bystrice se vzápětí i s našimi záběry ujala televize Markíza.

Dohoda o spolupráci se ŠOP SR na audiovizuálním monitoringu v Kremnických vrších by nám měla vypršet na konci roku 2021. No zatím to však vypadá, že se nám bude úspěšně prodlužovat minimálně o dva roky na základě kvalitních výsledků a aktivní činnosti v terénu v oblasti hlášení ilegálních aktivit. Stejně tak by měla být brzy vyhotovena oficiální dohoda o spolupráci mezi spolkem Prales dětem a Zásahovým tímom pre medveďa hnedého, která bude spočívat v dokumentování jednotlivých výjezdu, personální výpomoci při samotných výjezdech a v monitorování jednotlivých synantropních medvědů za pomoci fotopastí.

 

Program Oko Medvěda a náš tým můžete podpořit na transparentním účtu OKO ZEMĚ libovolnou částkou jednorázově nebo pravidelně. Za podporu děkujeme!

2201704265/2010

IBAN: CZ6920100000002201704265

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

 

SDÍLET: