Vyhodnocení období COVID-19

9.6.2020

Období od března do konce května se pro nás všechny stalo zkouškou. Spolek Prales dětem se se svými projektovými aktivitami dostal do složité situace, ale díky stovkám pravidelně podporujících lidí se to podařilo zvládnout, za což vám všem patří obrovský a hluboký srdečný dík.

 

Rádi bychom vám není zrekapitulovali finanční situaci protipytláckých aktivit Green Patrol a Blue Patrol pro letošní rok, abyste byli v obraze.

 

PŘÍJEM:

Současný stav účtů k 1.6. 2020:
 • Green Patrol CZ – 200 000 Kč (měsíčně přichází cca 40 000 Kč)
 • Green Patrol SK – 1335 Euro = 35 000 Kč (měsíčně přichází cca 300 Euro = 7 800 Kč)
 • Blue Patrol – 55 000 Kč (měsíčně přichází cca 24 000 Kč)

 

Suma sumárum to znamená, že lze pro rok 2020 počítat s těmito čísly:

 • Green Patrol CZ – 200 000 Kč máme, 280 000 Kč by mělo přibližně přijít do konce roku, tedy celkem 480 000 Kč.
 • Green Patrol SK – 35 000 Kč máme, 54 000 Kč by mělo přibližně přijít do konce roku, tedy celkem 89 000 Kč.
 • Blue Patrol – 55 000 Kč máme, 168 000 Kč by mělo přibližně přijít do konce roku, tedy celkem 223 000 Kč.
 
Celkem lze počítat s příjmem 792 000 Kč pro rok 2020.
 

NÁKLADY:

 • Green Patrol + YHUA – 80 000 Kč měsíčně
 • Blue Patrol + YSAN – 50 000 Kč měsíčně v omezeném stavu

 

Celkové náklady: 130 000 Kč měsíčně

Máme informace, že projekt Green Life vydrží se stávajícími finančními prostředky na Sumatře do konce srpna.

 VÝDAJE DO KONCE ROKU 2020:

Do konce roku počítáme s výdaji na protipytlácké aktivity Green Patrol, Blue Patrol, spolupracujících organizací YHUA a YSAN a chod rezervace:

 • Green Patrol + YHUA – 80 000 Kč x 4 měsíce = 320 000 Kč
 • Blue Patrol + YSAN– 50 000 Kč x 7 měsíců = 350 000 Kč

 

Celkem výdaje: 670 000 Kč

Dále jsme zaměstnávali před Covid-19 hluchoněmého strážce pro monitoring Singkilských mokřadů a bažin:

 • 3200 Kč měsíčně x 7 měsíců = 22 400 Kč (rádi bychom se k tomu vrátili)

 

Rádi bychom obnovili odpadové programy:

 • 10 000 Kč měsíčně – zde musíme nakopnout financování, poněvadž to bylo financováno kompletně z dobrovolnických programů.

 

V tomto okamžiku by se dalo předpokládat, že bychom s tímto rozpočtem dokázali do konce roku 2020 dostát svým úkolům a povinnostem v té míře, jak to bylo na našich projektech před začátkem krize s Covid-19. Jediné, co musíme nastartovat je nasměřování lidí na podporu účtu VYČISTI OCEÁN, který financuje odpadové programy v souostroví Pulau Banyak. Věříme, že v tomto hodně pomůže nastartování e-shopu,který by měl být spuštěn do konce června.

Jak sami vidíte, podařilo se nám ustát první kolo krize COVID-19, ale přesto nemůžeme naivně předpokládat, že se můžeme vrátit na 100% do plné aktivní činnosti jako před touto krizí. Navíc nám vybouchly letošní letní dobrovolnické programy na Sumatře, což je velká lidská i finanční ztráta. Nutno však podotknout, že spolek Prales dětem ve spolupráci se stovkami, či spíše tisícovkami lidí dokázal nastavit zcela unikátní sytém financování, který umí nejenom chránit světové přírodní dědictví na našich projektech, ale též odolávat systémovým krizím. Velmi si vážíme spolupráce s lidmi, s vámi všemi a věříme, že to tímto směrem bude pokračovat i v budoucnu.

 

100 Kč/MĚSÍC DOKÁŽE ZÁZRAKY:

Můžeme-li vás požádat ještě o jeden důležitý bod spolupráce, tak prosím každý nasměřujte další dvě otevřené duše, které se k nám připojí s měsíční podporou pouhé 100 Kč měsíčně na protipytlácké hlídky Green Patrol nebo Blue Patrol, či Vyčisti oceán. Čím nás bude více, tím budou naše týmy stabilnější a krize jednodušeji překonatelnější.

Díky všem!

MOŽNOSTI PODPORY

 

SDÍLEJTE: