Výkup pralesa desetiletí …

26.8.2020

Na vědomost se dává, že dnešním dnem jsme po nekonečných peripetiích dokončili výkup roku.

Připojili jsme v jednom celku 41,3 ha pozemků k naší rezervaci Green Life!!!

K dnešnímu dni má rezervace 175,5 ha!

Rozšíření rezervace se mohlo stát jen díky štědrosti a osvícenosti jediného donora z ČR, který daroval našemu spolku 2,8 mil. Kč na výkup pralesa. Nepřál si být jmenován, ale na jeho počest bude v rezervaci vyvěšena plaketa se jménem a poděkováním. Je skvělé vědět, že jsou stále ještě lidé, kteří hledají vyšší smysl a jsou ochotni podpořit smysluplné projekty na ochranu přírody.

Navíc se nejednalo o jen tak nějaké pozemky, ale přímo ty “Čolesovy”, které rezervaci rozdělovaly. Tedy nyní je území v podstatě kompaktním celkem!

Velké poděkování patří advokátní kanceláři  TOMAN & Partneři advokátní kancelář s.r.o., kteří nezištně pomohli s přípravou smluv a s právním poradenstvím.

V neposlední řadě děkujeme předsedovi partnerské organizace YHUA, panu Arimu Sutresnovi, Aju a Zbyňkovi Hrábkovi, kteří celý proces v Indonésii měli na starost a vše dotáhli k zdárnému konci. Děkujeme!

Hlavně děkujeme za všechny obyvatele pralesa!

Dokumenty a smlouvy k nově nabytým pozemkům.

Tým YHUA, bez kterých by celý proces nevznikl. Zleva: Ari Sutresno, Aju, Zbyněk Hrábek.

SHARE: