Prales dětem v roli externího zásahového týmu

25.9.2021

Medvěd hnědý je na Slovensku nyní společenské téma číslo jedna. Nutno podotknout že silně polarizující téma, která rozděluje širokou veřejnost na dva základní tábory. Regulovat nebo chránit? To je asi základní otázka, která definuje toto téma a která se prolíná nejrůznějšími vrstvami společnosti od ochranářů až po poľovníky (myslivce). Možná tou správnou otázkou ve skutečností není „Kolik je na Slovensku medvědů?“ ale spíše „Kolik z nich je skutečně těch problematických?“. Na tuto otázku v mediích již několikrát odpovídal Jaroslav Slašťan, vedoucí Zásahového týmu pro medvěda hnědého. S tímto týmem nově začíná velice aktivně spolupracovat i naše nezisková organizace Prales dětem.

Dnes už za sebou máme více než 30 oficiálních nočních i denních výjezdů se Zásahovým týmem. Během těchto terénních akcí plní náš tým v podstatě dva základní úkoly. Dokumentujeme veškeré dění od komunikace s veřejností až po samotné plašení medvěda. Vypomáháme s monitoringem problematických jedinců a to jak v intravilánu tak i extravilánu dotčených obcí za pomoci fotopastí programu Oko Medvěda. Díky těmto jednotlivým výjezdům však nabýváme i zkušeností v oblasti plašení a jakési převýchovy synantropních medvědů, což by do budoucna mohlo vést k vytvoření výpomocného externího zásahového týmu ze strany naší neziskové organizace. Vybavení na to máme a zkušenosti postupně získáváme.

V tomto ohledu se však nezabýváme jen problémovými medvědy jako takovými. V hledáčku naší pozornosti a terénních aktivit se nachází i ohniska ilegálního zakrmování divoce žijících zvířat, které velmi často dokáže podnítit synantropní chování u jednotlivých jedinců medvěda hnědého. Mezi tímto způsobem hospodaření některých poľovníků a synantropií medvědů existuje přímá souvislost založená na navykání těchto jedinců na atypickou potravu, kterou jsou později nuceni vyhledávat u kontejnerů, popelnic, zkrátka v blízkosti lidí. I na toto se snaží spolek Prales dětem v širokém měřítku poukazovat ale zároveň tento problém řešit přímou prací v terénu. V praxi tato práce spočívá ve vyhledávání takových míst a následné podávání podnětů k šetření kompetentním úřadům. O některých našich hlášeních byla informována i Poľovnícká komora, která má předpoklady k řešení těchto přestupků, ovšem zatím jsme se z jejich strany nesetkali s žádnou součinností a to jak v terénu tak při samotném vyšetřování jednotlivých případů. Na druhou stranu nutno podotknout, že řada námi nahlášených případů zakrmování byla dotáhnuta do zdárného konce formou udělení pokuty. Kromě pátrání po těchto ohniskách se náš tým věnuje kontrole již zmapovaných problémových lokalit a na některých z nich už došlo k dlouhodobé nápravě, tedy zakrmování už zde není několik měsíců po sobě vůbec evidováno.

Náš tým postupně nabývá i teoretických vědomostí v oblasti biologie medvěda hnědého, jeho telemetrického sledování či záchranných programů v podobě medvědích center. Existence těchto center, kam je možné umísit zraněné či hendikepované medvědy tzv. na dožití nebo mláďata, u kterých je reálná šance na návrat do volné přírody, je v evropských zemích s výskytem medvěda hnědého běžnou praxí. Na Slovensku je výstavba takového centra zatím jen v plenkách a vše zatím existuje jen na papírech. Ovšem spolek Prales dětem je u toho a podává Ministerstvu životného prostredia SR pomocnou ruku. Naši pracovníci se v součinnosti se Zásahovým týmem a se svou kompletní dokumentační technikou vydali na lokalitu, kde by do budoucna toto centrum mohlo vzniknout. Z natočeného materiálu jsme následně vytvořili krátký informační a motivační sestřih, který se stal součástí stanoviska pro MŽP SR a mělo by se dostat na stůl přímo ministru Budajovi.

SDÍLET: