ZELENÁ HLÍDKA

PREVENCE ENVIRO KRIMINALITY

HLÍDKY PROTI ENVIRO KRIMINALITĚ

Jsme občanská Zelená hlídka proti enviro-kriminalitě a snažíme se informovat občany a a spolupracovat s nimi na odhalování zelené kriminality v jejich regionech. Jedná se zejména o trávení zvířat divokých i domestikovaných, pytláctví formou nelegálního lovu, včetně kladení pastí na zvířata, nelegální chov a držení volně žijících a chráněných živočichů, týrání zvířat, nelegální kácení stromů, znečišťování životního prostředí a vodních toků.  Jsme připraveni přijímat vaše oznámení o takových událostech a řešit je za vás s kompetentními úřady a policií.  Díky vaší podpoře můžeme z naší aktivity vytvořit profesionální službu zvířatům i lidem.

KDO JSME

Jsme tým lidí, který se dlouhodobě zabývá odhalováním ilegálních aktivit páchaných proti přírodě a zvířatům na mezinárodní úrovni. Po 13 letech úspěšných protipytláckých aktivit na Sumatře, posléze na Slovensku a Kostarice, se vracíme se zkušenostmi domů do České republiky.  Našimi členy jsou ochránci přírody, bývalí policisté i současní Strážci přírody. Hodláme udělat vše pro pozitivní změnu v ochraně přírody ve spolupráci s Vámi.

S KÝM SPOLUPRACUJEME

Česká společnost ornitologická (ČSO), Prezidium PČR (odbor enviro), Agentura ochrany přírody (AOPK), Krajské odbory životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, ORP – odbory životního prostředí, Krajské veterinární správy a PČR.

Hledáme další partnery, včetně mediální podpory. 

KDE OPERUJEME

Naše hlídková, monitorovací, pátrací a vzdělávací činnost se odehrává po celé České republice se zaměřením na oblasti, odkud nám odpovědní občané pošlou oznámení o podezření páchání enviro kriminality. Po přijetí oznámení a zhodnocení situace vám náš výjezdový tým Zelená hlídka vyrazí pomoci, převezme nález a dále bude pokračovat po své linii. 

O CO NÁM JDE

NGO Justice for Nature vytváří podmínky k efektivnější  spolupráci s občany na odhalování enviro kriminality a její páteří je Zelené hlídka tvořená odborně proškoleným a vybaveným výjezdovým terénním i vzdělávacím týmem. Zelená hlídka přijímá oznámení občanů na telefonním čísle: +420 733 744 277

Jde nám o dodržování zákonnosti na základě trestního zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb., o veterinární péči 166/1999 Sb. a mysliveckého 449/2001 Sb

PODPOŘTE NÁS

Činnost Zelené hlídky proti enviro kriminalitě můžete podpořit jednorázově, či trvalým bankovním příkazem přes platformu DARUJME.CZ nebo přímo na náš transparentní bankovní účet 2201704273/2010

(FIO BANKA, IBAN: CZ4720100000002201704273, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX)

Za jakýkoliv finanční příspěvek budeme rádi.

HLEDÁME HLÍDKAŘE DOBROVOLNÍKY

Každý, komu bije srdce pro přírodu a není lhostejný ke zločinům páchaným proti zvířatům a nejen jim, se může přidat. Hledáme dobrovolníky pro jednotlivé kraje, regiony a oblasti po celé ČR.

Organizujeme workshopy a semináře, které vás proškolí na téma PREVENCE ENVIRO KRIMINALITY a zařadí vás mezi naše dobrovolníky. 

Zájemci pište na email

hlidka@justicefornature.org

 

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Pro lepší přehled jsme pro vás připravili letáček “MANUÁL PRO VEŘEJNOST”, který si můžete stáhnout, mít jej po ruce a nebo jej tisknout i šířit. Připravujeme workshopy a semináře na téma Prevence enviro kriminality, na které se můžete přihlásit i Vy a rozšířit tak základnu spolupracujících dobrovolníků v jednotlivých krajích.

Při nálezu mrtvého zvířete, či masité návnady s podezřením na trávení, čelisťových pastí, sklopců s mrtvým zvířetem uvnitř, nelegální držení volně žijících živočichů, týrání zvířat, pokácených volně stojících stromů, podezření na znečištění vodních toků, černé skládky odpadků v krajině atd. zašlete fotodokumentaci a vyplněný elektronický report o nálezu.

Oznámení nálezu či podezření z páchání enviro kriminality:

– jméno a příjmení oznamovatele a kontaktní telefonní číslo (po převzetí nálezu bude na přání oznamovatele smazáno)

– druh nálezu (označení číselným kódem)

01 – podezření na trávení zvířat jedy – otrávené masité návnady

02 – podezření na týrání zvířat volně žijících i domestikovaných 

03 – podezření na nelegální držení a chov volně žijících druhů živočichů v zajetí bez řádného 

        povolení

04 – podezření z pytláctví a nelegálních zástřelů zvířat, lov pomocí samostřílů a luků

05 – podezření z nelegálního lovu formou čelisťových pastí, tluček, ok, jestřabích košů, elektřinou, výbušninami atd. 

06 – podezření z nelegálního lovu, usmrcování, týrání a odchytu volně žijících druhů živočichů, včetně zákonem chráněných živočichů

07 – podezření z ničení stanovišť chráněných živočichů jako jsou dutiny hnízdních stromů, hnízda atd. 

08 – podezření na nelegální kácení lesů, stromů a alejí 

09 – podezření z šíření černých skládek odpadů v krajině 

10 – podezření ze znečišťování vodních toků, pramenů a rybníků

– místo nálezu – souřadnice dle Mapy.cz a přesný popis místa nálezu

– fotografie nálezu