KDO JSME

Spolek Prales dětem je česká nezisková organizace, která vznikla v roce 2009. Naší hlavní náplní je ochrana světového přírodního dědictví na mezinárodní úrovni, podpora protipytláckých aktivit, vykupování deštného pralesa, vzdělávání a světový monitoring zvířat za účelem jejich ochrany a tvorby vzdělávacích programů pro děti na pěti kontinentech.

NÁŠ TÝM

Jsme tým lidí, kteří se rozhodli konat v terénní ochraně přírody v mnoha koutech divočiny planety Země. Naše kroky směřují na Sumatru do Indonésie, kde koordinujeme dvě protipytlácké hlídky na dvou projektech Green Life a Blue Life, na Slovensko s monitorovacím týmem Oko medvěda a na Kostariku, kde nejen monitorujeme jaguáry, ale zároveň zde tvoříme druhou rezervaci Green Life, vykupujeme deštné pralesy a ve spolupráci s organizací For the Ocean Foundation budujeme společný oceánský projekt Ambassadors for the Oceans. Nezapomínáme ani na českou přírody s projektem Spravedlnost pro přírody a jeho občanskými hlídkami proti jedům v krajině. 

 

Jak sami vidíte, tak je náš akční rádius ochrany ohrožených druhů zvířat velmi rozsáhlý. Důvodem naší aktivity je nutnost konat v terénu, odhalovat ilegální aktivity pytláctví, dřevorubectví a travičství, či vzdělávat děti, ale také dospělé a dokonce i samotné rangery. Jsme tým, který se nikdy nezastaví.

TÝM LIDÍ

SPOLEK PRALES DĚTEM 

Milan Jeglík

předseda Prales dětem

Zuzana Koloušková

místopředseda Prales dětem

Tomáš Šmátrala

předseda Prales deťom SK, člen Prales dětem CZ

Alena Bendová

PR, členka Prales dětem

Jan Suchý

koordinátor Oko Země, člen Prales dětem

Petr Coubal

člen spolku Prales dětem

Štěpán Balcařík

administrativa, člen Prales dětem

Michaela Kršáková

místopředseda Prales deťom, členka Prales dětem CZ

Veronika Karpíšková

členka Prales dětem

Karel Černý

člen Prales dětem

Marek Kawecki

člen Prales dětem

Andrea Bagiová

členka Prales dětem

Adéla Jiřičková

členka Prales dětem

Václav Koucký

člen Prales dětem

Miroslav Přidal

člen Prales dětem

Miroslav Vymazal

člen Prales dětem

NAŠE FINANCOVÁNÍ

Spolek Prales dětem je financován podporou od široké veřejnosti, která posílá pravidelené měsíční příspěvky na projektové transparentní účty. Dále jsme financování z prodeje propagačních předmětů a ze sponzorských darů z ČR a SR. Naší velkou silou je partnerství se školami projektu NEPZ, které podporují světový monitorovací projekt Oko Země.

Nepobíráme vládní či EU dotace ani granty ze zahraničí pro provoz spolku Prales dětem. Naším cílem je projektová nezávislost. Většina získaných finančních prostředků podporuje chod partnerských organizací (YHUA a YSAN) a projektů na Sumatře.

SPOLEK PRALES DĚTEM 

Pravidelné náklady spojené s chodem a činností v ČR měsíčně:

Nájem (kancelář)

Výplaty (3 zaměstnanci na dohodu)

CELKEM:

6 190 Kč

40 000 Kč

46 190 Kč

YHUA

Pravidelné měsíční náklady spojené s chodem YHUA na Sumatře:

Chod YHUA ( 6 x výplaty + neočekávané výdaje)

Green Patrol (výplaty, jídlo v rámci patrol )

Odpadový program v Batu Katak

Chod Tygřího domu

Právník

CELKEM: 

14 000 000 Rp

22 480 000 Rp

1 600 000 Rp

6 350 000 Rp

5 000 000 Rp

cca 23 000 Kč

cca 37 000 Kč

cca 2 800 Kč

cca 11 200 Kč

cca 8 800 Kč

cca 82 800 Kč

Chod YSAN ( 4 x výplaty + neočekávané výdaje)

Blue Patrol (výplaty, jídlo, benzín, transport)

Odpadový program na Pulau Banyak

CELKEM: 

7 000 000 Rp

36 000 000 Rp

6 100 000 Rp

 

cca 15 000 Kč

cca 60 000 Kč

cca 10 000 Kč

cca 85 000 Kč

 

ETICKÝ KODEX PRALES DĚTEM

Respektujeme život jako základní hodnotu, a to bez rozdílu živočišného druhu, včetně člověka.

Jsme vegetariáni nebo vegani. Důvodem je láska, respekt a pokora ke zvířatům, jakožto dokonalým pozemšťanům. Respektujeme lidi, kteří tuto cestu ještě neobjevili a ukazujeme jim cestu.

Vyhýbáme se výrobkům zjevně zatěžujících životní prostředí v rámci možností.

Žijeme ohleduplným způsobem života, třídíme a minimalizujeme odpad, používáme recyklovaný papír, nakupujeme eticky a bez zbytečných obalů.

Dopravní prostředky jako auto, či letadlo využíváme především ve spojitosti s činností na ochranu, poznávání přírody a zvířat, vzdělávání. Vnímáme je jako nutné zlo, které nám umožňuje efektivně využívat čas a zkracovat vzdálenosti spojené s činností ochrany přírody a zvířat.

Odmítáme jakoukoliv spolupráci s lidmi zapojenými do trofejových lovů, do velkochovů hospodářských zvířat, do systémové neetické vědy, která páchá zločiny na zvířatech i lidech. Odmítáme obchodování s tropickým dřevem, obchodování se zvířaty, nepodílíme se na systémovém chovatelství divokých druhů zvířat, včetně ZOO a cirkusů.

Nebojíme se vyjádřit nesouhlas s ubližováním přírodě a zvířatům.

Ctíme a respektujeme zákony přírody.

Ctíme hodnoty jako je nezištná láska, čest, spolehlivost, pokora, odvaha, obětavost a přátelství.

Ctíme svobodu všech živých bytostí bez rozdílu druhu, tedy se nepodílíme na zajetí zvířat pro osobní potěchu. Neuznáváme zvrácenou lásku k volně žijícím druhům zvířat, která je motivována majetnictvím, byznysem a jejím výsledkem je celoživotní zajetí takových živých bytostí.

Respektujeme zdlouhavý lidský proces probouzení se z historických omylů postavených na tradicích, pověrách a neznalosti souvislostí, vážíme si každé změny z konzumního na etický způsob života. Jsme trpělivý, ale nikoliv lhostejní a zbabělí. Vysvětlujeme a jdeme příkladem. Informujeme lidi o skutečnostech devastace přírody, o jejím významu a možné společné ochraně.

Největší hodnotou našeho lidského konání je etická spolupráce na ochraně životního prostředí a skutečného lidství, které zohledňuje celek přírody a Země jako prioritu, která je nadřazena individuálním lidským zájmům a destruktivní neudržitelné ekonomice.

Veškeré nabízené produkty spolku Prales dětem se snaží zachovat udržitelnost a etiku ve vztahu k životnímu prostředí, zvířatům i lidem.

Jsme aktivními a odpovědnými občany ve vztahu k ochraně přírody, zvířat a životního prostředí.

Spolek Prales dětem