REZERVACE GREEN LIFE

175,5 ha chráněného území

Mezinárodní soukromá pralesní rezervace Green Life vznikla v roce 2009 na hranicích s NP Gunung Leuser na severní Sumatře v okrese Bohorok. V současné době má rozlohu 175,5 hektarů, které jsou střeženy hlídkou Green Patrol a jsou zde vystavěny tři pralesní tábory jako zázemí pro dobrovolníky a ostrahu. Hranice rezervace jsou viditelně označovány.
Rezervace vytváří funkční nárazovou zónu mezi plantážemi a NP Gunung Leuser, čímž zamezujeme prostupu pytláků a ilegálních dřevorubců do národního parku. Rezervace se bude i nadále rozšiřovat ve prospěch ochrany deštného pralesa a volně žijících živočichů.

Od roku 2015 se do budování a rozšiřování rezervace zapojují nejen dospělí, ale i české, moravské a slovenské děti, které zahájily sbírky na záchranu svých zachráněných prvních metrů deštného pralesa. Tyto sbírky byly iniciovány na školách v rámci výchovně vzdělávacího projektu NEPZ a 2 letého záchranného školního programu Prales dětem – děti pralesům. Tímto krokem ukazují děti dospělým, že se zajímají o zachování deštných pralesů a nejsou lhostejné nejen k devastaci světové divoké přírody, ale také ke své vlastní budoucnosti.

KDE SE REZERVACE NACHÁZÍ

VÍCE INFORMACÍ