GREEN LIFE KOSTARIKA

V dubnu 2021 jsme zahájili projekt Green Life na Kostarice a dochází zde k vykoupení prvních 72 ha deštného horského pralesa na hranici s NP Tapanti, který je součástí biosferické rezervace La Amistad.

Tyto pralesní pozemky již jsou certifikovány jako rezervace a součástí nich jsou i dvě pralesní chaty. Rezervaci vykupujeme od 84 letého pana José Roberta z Cartaga, který nás přijal jako pokračovatele svého životního díla. Toto území má mimořádný ochranný význam, zejména z důvodů své vodotvornosti a biodiversity. Je zde rozšířeno zejména pytláctví ptáků a plazů, či orchidejí, čemuž společnými silami hodláme zabránit.

PROJEKTOVÁ ČINNOST GREEN LIFE KOSTARIKA

  • ochrana pralesa před ničením a ilegálním dřevorubectvím jeho vykupováním v oblasti hranic NP
  • ochrana divokých zvířat před pytláctvím formou strážní a monitorovací činnosti
  • reforestace odlesněných ploch
  • vzdělávací programy pro školy
  • spolupráce s universitami na výzkumu a monitoringu fauny a flóry
  • spolupráce se SINAC a NP Tapanti
  • spolupráce s kostarickými NGO
  • dobrovolnické programy
  • ekoturistické programy pro financování projektu  

 

OCHRANA PRALESA PŘED ILEGÁLNÍM DŘEVORUBECTVÍM

Hlavní projektovou činností je vykupování primárních a sekundárních pralesů za účelem jejich ochrany a zachování navždy. Majitelem pozemků je kostarická pobočka spolku Prales dětem Bosque para los Niňos.

OCHRANA DIVOKÝCH ZVÍŘAT PŘED PYTLÁCTVÍM

Území rezervace Green Life na Kostarice bylo a je dle svědectví lidí pod tlakem pytláctví a to zejména za účelem odchytu plazů a ptáků, či lov zvířat pro maso. Ve všech případech se jedná o nezákonnou aktivitu, kterou hodláme zastavit a to na základě pravidelných protipytláckých hlídek a ve spolupráci se SINAC, NP Tapanti a s dobrovolníky.

REFORESTACE ODLESNĚNÝCH PLOCH

V případě vykoupení odlesněných pozemků hodláme tyto plochy zalesňovat původními dřevinami, které budeme sami pěstovat na projektových plochách nebo je získáme od jiných projektů. Výsadba bude prováděna ve spolupráci se studenty a dobrovolníky. 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY 

Rezervace Green Life bude mít systém vzdělávacích plošin, kde budou organizovány vzdělávací programy pro školy, děti a mládež. Součástí programu budou též školy v přírodě a spolupráce s mládeži v rámci programu Ranger Junior. 

SPOLUPRÁCE S UNIVERSITAMI NA VÝZKUMU A MONITORINGU FAUNY A FLORY 

Rezervace Green Life vytváří podmínky pro studenty národních i mezinárodních univerzit za účelem výzkumu flory a fauny, který vždy směřuje k ochraně přírody. Studenti zde budou moci být ubytování v terénní stanici a za předem dohodnutých podmínek zde budou moci vykonávat svoji výzkumnou a monitorovací činnost.

SPOLUPRÁCE SE SINAC (Státní úřad ochrany přírody) A  NP TAPANTI

Spolek Prales dětem hodlá otevřít funkční kooperaci s rangery a SINAC, která bude směřovat ke spolupráci na pokračujícím monitorovacím programu Oko jaguára v biosférické rezervaci La  Amistad.

SPOLUPRÁCE S NGO

Spolek Prales dětem přizve ke spolupráci i další organizace a vyzve je k propojení sousedících rezervací, společné realizaci monitorovacích programů za pomocí fotopastí a předávání si znalostí a informací. 

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY

Mezinárodní dobrovolnické programy jsou významnou součástí celé mise projektu Green Life a činnosti spolku Prales dětem. Dobrovolníci se zapojují po zaškolení do všech projektových aktivit, včetně monitoringu, hlídkové činnosti, zalesňování, vzdělávacích programů a údržby stavu vzdělávacích a ekoturistikách stezek či kempů v rezervaci.

EKOTURISTICKÉ PROGRAMY PRO FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

Ekoturistika se stává součástí projektové činnosti, z níž je podporován projekt Green Life a jeho veškeré programy a zaměstnanci. V rámci ekoturistiky bude provozováno unikátní pralesní ubytování, které návštěvníka vtáhne do nitra džungle, budou organizovány pralesní výpravy za pozorováním fauny a flory a součástí bude též projektová jídelna – restaurace.

PODPOŘTE NÁS

Kostarickou misi Green Life můžete nově podpořit prostřednictvím DARUJME.cz, kde jsme pro tento projekt vytvořili novou sbírku. Za příspěvky děkujeme, pomohou vše rozjet a udržet.

 

VÝZNAM PROJEKTU

Současná světová klimatická situace vyžaduje reálnou ochranu deštných pralesů na globální úrovni. Zatímco spolek Prales dětem zachránil na Sumatře 180,5 ha (2009-2021), tak nyní pokračujeme ve své zelené misi i na Kostarice, kde zahajujeme projekt Green Life Kostarika a hodláme na úvod vykoupit a zakonzervovat 72 ha horského deštného pralesa, který se nachází na hranicích NP Tapanti a vytváří zde nárazovou ochrannou zónu.

Součástí naší činnosti budou proti pytlácké hlídky, monitorovací činnost za pomoci fotopastí, fyzický monitoring fauny a flóry (fotografování) a realizace vzdělávacích programů pro školy o pralese v pralese.

Hlavním cílem této mise je rozšiřování rezervace a výkup dalších farem, či spolupráce s nimi, na rozšiřování ochranné zóny a zalesňování již odlesněných ploch. Naším hlavním posláním je vzdělávání nové digitální generace dětí o pralese v pralese, o jeho významu, ohrožení a nutné společné ochraně. Veškeré projektové zázemí bude čerpat elektřinu z obnovitelných zdrojů za pomocí solárního zařízení.