GREEN LIFE KOSTARIKA

Česko-kostarická pralesní rezervace zaměřená na ochranu horského mlžného pralesa a jeho biodiversitu, ležící na hranici s NP Tapanti. Její rozloha je 155,9 ha a nachází se ve výšce 1200 – 1600 m.n.m..
Navštivte naši rezervaci, terénní základnu a dobrovolnické centrum i Vy. 

GREEN LIFE KOSTARIKA

Rezervace Green Life má rozlohu 155,9 ha a je možné ji do budoucna rozšiřovat. Navazuje na soukromou rezervaci El Copal (190 ha), což umožňuje vybudovat funkční ochrannou zónu v oblasti Pejibaye – Tausito na hranicích s NP Tapanti (583,2 km2), který je součástí nejvýznamnějšího propojeného chráněného území a biokoridoru na Kostarice. Jedná se o další NP Quetsal (76,5 km2), NP Chirripo (508 km2) a Mezinárodní park La Amistad (4000 km2), který pak dále pokračuje do Panamy. 

 

Tímto se stáváme součástí největší migrační trasy zvířat ve Střední Americe.   

VÝZNAM PROJEKTU

Současná světová klimatická situace vyžaduje reálnou ochranu deštných pralesů na globální úrovni. Zatímco spolek Prales dětem zachránil na Sumatře 175,5 ha (2009-2021), tak nyní pokračujeme jako Justice for Nature ve své zelené misi i na Kostarice, kde jsme otevřeli stejnojmenný projekt Green Life, vykoupili a zakonzervovali 155,9 ha horského mlžného deštného pralesa, který se nachází na hranicích NP Tapanti a vytváří zde nárazovou ochrannou zónu.

Součástí naší činnosti je hlídková a monitorovací činnost za pomoci fotopastí, fyzický monitoring fauny a flóry (fotografování), hlídková ochranná činnost a realizace vzdělávacích programů pro školy o pralese v pralese. To vše ve spolupráci s dobrovolníky. 

Hlavním cílem této mise je rozšiřování rezervace, či spolupráce s dalšími na rozšiřování ochranné zóny a zalesňování již odlesněných ploch. Naším hlavním posláním je vzdělávání nové digitální generace dětí o pralese v pralese, o jeho významu, ohrožení a nutné společné ochraně. Veškeré projektové zázemí čerpá elektřinu z obnovitelných zdrojů za pomocí solárního zařízení.

PROJEKTOVÁ ČINNOST GREEN LIFE KOSTARIKA

  • ochrana pralesa před ničením a ilegálním dřevorubectvím jeho vykupováním v oblasti hranic NP Tapanti
  • ochrana divokých zvířat před pytláctvím formou hlídkové a monitorovací činnosti
  • vzdělávací programy pro školy
  • spolupráce s universitami na výzkumu a monitoringu fauny a flóry
  • spolupráce se SINAC a NP Tapanti
  • spolupráce s kostarickými NGO
  • dobrovolnické programy

 

OCHRANA PRALESA PŘED ILEGÁLNÍM DŘEVORUBECTVÍM

Hlavní projektovou činností je vykupování primárních a sekundárních pralesů za účelem jejich ochrany a zachování NAVŽDY. Majitelem pozemků je kostarická pobočka spolku Justice for Nature, Bosque para los Niňos.

OCHRANA DIVOKÝCH ZVÍŘAT PŘED PYTLÁCTVÍM

Území rezervace Green Life na Kostarice bylo dle svědectví lidí pod tlakem pytláctví a to zejména za účelem odchytu plazů a ptáků, či lov zvířat pro maso. Dnes se situace díky našim hlídkám výrazně zlepšila. V současnosti pomáháme s odhalováním pytláctví též v národních parcích a Vy nám můžete pomoci. 

OCHRANA FLÓRY PŘED ILEGÁLNÍM SBĚREM

Rezervace Green Life a její okolí je fenomenálním botanickým místem, které bylo a stále je pod tlakem ilegálního sběru orchidejí pro komerční účely. Naše hlídková a monitorovací činnost se bude zabývat i touto problematikou. 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Rezervace Green Life a její vzdělávací centrum je otevřeno školám, dětem a mládeži, abychom je vedli nejen k poznávání přírody, ale zejména k její ochraně. Součástí programu budou též vzdělávací pobyty v přírodě a spolupráce s mládeži v rámci programu Ranger Junior. 

SPOLUPRÁCE S UNIVERZITAMI NA VÝZKUMU A MONITORINGU FAUNY A FLORY

Rezervace Green Life vytváří podmínky pro studenty národních i mezinárodních univerzit za účelem výzkumu flory a fauny, který vždy směřuje k ochraně přírody. Studenti zde budou moci být ubytování v terénní stanici a za předem dohodnutých podmínek zde budou moci vykonávat svoji výzkumnou a monitorovací činnost.

SPOLUPRÁCE SE SINAC (STÁTNÍ ÚŘAD OCHRANY PŘÍRODY) A S NP TAPANTI

Spolek Prales dětem hodlá otevřít funkční kooperaci s rangery a SINAC, která bude směřovat ke spolupráci na pokračujícím monitorovacím programu Oko jaguára v NP Tapanti.

SPOLUPRÁCE S NGO

Spolek Prales dětem otevírá spolupráci i dalším organizacím s vyzvou k propojení sousedících rezervací, společné realizaci monitorovacích programů za pomocí fotopastí a předávání si znalostí a informací. Taková spolupráce již existuje s rezervací El Copal a La Marta. 

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY

Mezinárodní dobrovolnické programy jsou významnou součástí celé mise projektu Green Life a činnosti spolku Prales dětem. Dobrovolníci se zapojují po zaškolení do všech projektových aktivit, včetně monitoringu, hlídkové činnosti, zalesňování, vzdělávacích programů a údržby stavu vzdělávacích a ekoturistikách stezek či kempů v rezervaci.

PODPOŘTE NÁS

Kostarickou misi Green Life můžete nově podpořit prostřednictvím DARUJME.cz, kde jsme pro tento projekt vytvořili novou sbírku. Za příspěvky děkujeme, pomohou vše rozjet a udržet.

 

ZAPOJ SE JAKO DOBROVOLNÍK

Poznej, zažij a pomoz …