GREEN PATROL

PROTIPYTLÁCKÁ HLÍDKA

GREEN PATROL

PROTIPYTLÁCKÁ HLÍDKA

Jsme členové protipytlácké hlídky Green Patrol – Tygří komando a díky vám můžeme chránit nádhernou přírodu v naší zemi, včetně ohrožených druhů zvířat. Je nás šest chlapů, kteří pravidelně vyrážejí strážit naši společnou rezervaci Green Life a nebo mašírujeme v neskutečně náročném terénu NP Gunung Leuser, abychom monitorovali a chránili tygry, slony, či orangutany sumaterské.

Váš zájem a podpora nás drží v terénu a umožňuje nám vykonávat práci, která dává smysl nám všem.

Share on facebook

ZAPOJ SE DO OCHRANY DIVOČINY I TY

Pojďte společně s námi chránit tygry, slony, medvědy a orangutany na Sumatře. Green Patrol je zkušený 6ti členný proti-pytlácký tým rangerů, který od roku 2016 aktivně odhaluje pytláctví a ilegální dřevorubectví v NP Gunung Leuser s vládní licencí Smart Patrol (od 2017) a střeží česko-slovensko-indonéskou pralesní rezervaci Green Life.

Jednou z velmi důležitých aktivit v ochraně divoké přírody a volně žijících zvířat je narušování a odhalování pytláckých a jiných ilegálních aktivit v divoké přírodě. Každý z vás se může stát virtuálním strážcem, tedy podporovatelem proti-pytláckých hlídek ve světě.

Podpořte nás nákup na našem eshopu zde.

Podporujte GREEN PATROL trvalým příkazem na transparentním účtu 2600885307/2010  a podpoř hlídku v potírání pytláctví a ostraze NP Gunung Leuser na Sumatře.

Vyrazte na Sumatru na dobrovolnický program zažít divočinu na vlastní kůži a ještě pomoci s úklidem pláží od odpadků. Program je kombinovaný s pralesním pobytem.

Transparentní účet GREEN PATROL (CZ)

 2600885307/2010

FIO BANKA

IBAN: CZ8820100000002600885307

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Transparentní účet GREEN PATROL (SK)

FIO BANKA

IBAN: SK4183300000002401071589

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Součástí naší hlavní činnosti je využívání moderních technologií pro odhalování ilegálních aktivit pytláctví a dřevorubectví v národních parcích a rezervacích. Jedná se zejména o používání několika druhů fotopastí, GPS trackerů, či dronů. Díky fotopastem se nám podařilo na Sumatře pytláky nejenom odhalovat, ale hlavně je doslova odvést o pytlačení a umožnit jim životní změnu v podobě jiné práce, třeba zrovna v protipytláckých hlídkách. Naše dlouholeté zkušenosti nás přivedly k využívání fotopastí nejenom na Sumatru, ale také na Slovensko na monitorování medvědů, či do Afriky na ochranu nosorožců v Ugandě a Mozambiku. Naše znalosti a schopnosti monitorování nám otevírají brány do Konga za ochranou goril, či na Kostariku nebo do Nepálu. Fotopasti se stávají reálným pomocníkem a technickým prostředkem k monitorování zvířat a odhalování pytláctví. Toto téma a náš monitorovací projekt Oko Země jsme měli možnost představit dokonce na Světovém kongresu rangerů IRF v Nepálu, kde byl položen základní kámen mezinárodní spolupráce, do níž se zapojují též české, moravské a slovenské školy v rámci projektu NEPZ.

Od roku 2009, kdy vznikla rezervace Green Life, jsme se čas od času setkávali s důkazy o pytláctví a postupně ničili pytlácké pasti v pralese. Rodila se v nás myšlenka ochrany zvířat před pytláctvím.

V roce 2012 jsme poprvé v životě navštívili černý trh se zvířaty ve vesnici Kuala na Sumatře a propadli doslova panice z toho, co se děje v zákulísí lidské společnosti, která udělala ze zvířat obchodní komoditu. V zoufalství jsme začali tyto nebohé bytosti odsouzené ke kruté smrti zachraňovat a vykoupili jsme v průběhu roku několik desítek zvířat, která jsme postupně vypustili do naší rezervace Green Life. Důvodem této diskutabilní činnosti byla absolutní nečinnost a nezájem úřadů a organizací v ochraně přírody a i přes opakované apely a žádosti o kontroly a zabavování zvířat. Nenašli jsme nikoho, kdo by to byl ochoten tuto situaci řešit. Již v tomto roce jsme umístili do NP Gunung Leuser první dvě fotopasti a získali důkazy o pytláctví, včetně jejich tváří.

Během léta 2013 jsme si uvědomili, že nejlepším řešením bude sestavit protipytlácký tým, který bude schopen chránit nejen rezervaci Green Life, ale hlavně také NP Gunung Leuser před pytláctvím. V září 2013 jsme podepsali první smlouvu o spolupráci se Správou NPGL, Sekcí V v Bukit Lawang s podpisem jejího šéfa pana Turnipa a naší indonéskou neziskovkou YHUA.

Od ledna 2014 byla spuštěna první protipytlácká hlídka pod dohledem našeho správce projektu Víti Vojáčka ve spolupráci s rangery z Bukit Lawang a Bohorok, včetně členů naší první hlídky Green Patrol. V průběhu tohoto roku proběhla celá řada protipytláckých hlídek ve spolupráci s rangery. Začali jsme cíleně používat fotopasti k odhalování pytláctví a taktéž k získávání dat o životě a chování divokých zvířat v jejich přirozeném prostředí. V květnu se nám podařilo zdokumentovat poprvé slony sumaterské a od listopadu se začali objevovat na fotopastech tygři.

Rok 2015 pro nás byl velkým prozřením, poněvadž se ukázalo, že Správa NPGL a její rangeři nejsou ve skutečnosti ochotni spolupracovat v tomto měřítku, aby se dařilo pytláctví odhalovat a trestat dle našich představ. Postupně jejich snaha o přímé terénní akce upadala a tak jsme museli konat bez nich, což nám bylo naopak vyčítáno a vysloužili jsme si neblahou pověst, že si v NPGL děláme co chceme. Neustále jsme přinášeli nové a nové důkazy o pytláckých aktivitách a díky našemu pohybu v národním parku se dařilo pytláctví tlumit a vytlačovat z námi kontrolovaných oblastí mezi řekami Berkail a Sekelam. Během těchto dvou let jsme zničili stovky pytláckých ok a desítky ilegálních táborů v NPGL.

I přes fakt, že jsme měli desítky odhalených pytláků, tak nedošlo ze strany rangerů NPGL k žádným zatčením.

V roce 2016 došlo ke sváru mezi předsedou YHUA a Víťou Vojáčkem, který nakonec projekt Green Life opustil a nahradil jej nováček Zbyněk Hrábek v roli správce rezervace Green Life. Mohli jsme pokračovat v naší činnosti a snažili se získat funkčnější spolupráci se Správou NPGL v Medanu, ale nebylo to jednoduché. Bylo proti nám nemálo lidí, speciálně nejvyšší šéf z Bukit Lawang pan Turnip, který se pro nás stal podezřelým z úmyslného nezasahování proti pytláctví. Dále se ukázalo, že je přes NPGL pašerácká drogová stezka, což jen dokazovalo důvod nečinnosti strážců, jejichž vedení muselo o této skutečnosti vědět. Od ledna 2016 jsme transformovali hlídku Green Patrol na Tygří komando, udělali nábor a začali novou éru protipytláckých hlídek s novým dozorem Zbyňkem Hrábkem. V dubnu 2016 se podařilo navázat kontakt s lidmi ze Správy NPGL v Medanu, kterým byla předložena veškerá dokumentace z naší dvou leté činnosti, která byla předávána na Sekci V v Bukit Lawangu. Zde jsme zjistili, že o nás vedení NPGL v Medanu po celé dva roky nic nevědělo a dokonce neexistovala oficiálně ani smlouva o spolupráci, s níž jsme celé dva roky operovali v terénu. Ukázalo se to celé ze strany pana Turnipa jako podvod, za který však dostali zaplaceno. Zahájili jsme opět spolupráci, vyráželi do terénu, monitorovali, ale přitom čekali na novou licenci. Postupně se tvořil nový funkční tým, který měl skvělou základnu v nové základně Tygří dům v Batu Katak.

Nakonec se po dlouhodobé byrokratické mašinerii a zaplacení 20 milionů IDR za vyřízení licence Smart Patrol podařilo tento proces 11. dubna 2018 dokončit. Od té doby jsme začali tvrdě pracoval nejen na monitoringu, ale také na náročných výpravách do hloubky NP Gunung Leuser, tentokrát vždy v přítomnosti rangerů.

Naše monitorovací výsledky patřily jednoznačně k nejlepším, ale i přesto došlo k velkému tlaku na přítomnost Zbyňka Hrábka v protipytláckém týmu. Opět za tím stál pan Turnip z Bukit Lawang, naše noční můra. Náš tým se postupně dostal do skvělé formy a dokázal operovat naprosto samostatně. Monitorovací program Oko tygra přinášel úžasné výsledky a nádherné záběry ze života tygrů, slonů, či medvědů.

V letech 2017-2018 se podařilo odhalit několik pytláckých týmů. Veškerá získaná data jsme předali k dalšímu šetření na hlavní správu NPGL do Medanu.

V lednu 2018 se podařilo Zbyňkovi Hrábkovi odhalit pytláky želvích vajíček na ostrově Bangkaru, kteří zkončili na 5 let ve vězení, což rozjelo novou energii protipytláckých aktivit.

V průběhu roku 2018 jsme sklízeli velké monitorovací úspěchy, pracovali jsme na monitorování tygřího incidentu, či se zapojili do záchrany slonice Subu v provincii Aceh. U všech těchto akcí stálo naše Tygří komando a také Zbyněk Hrábek jako specialista na monitorování s fotopastmi.

Dne 26. 11. 2018 se stal spolek Prales dětem členem International Ranger Federation a o měsíc později jsme podepsali spolupráci s rezervací Ziwa Rhino Sanctuary na ochraně nosorožců v Ugandě, kde jsme naistalovali v terénu 14 fotopastí na odhalování pytláctví a monitorování zvířat ve spolupráci s projektem Green Blue Life Uganda.

V roce 2019 jsme v březnu získali v součinnosti s indonéskou organizací Save Aceh Nature licenci na ochranu ostrova Bangkaru a želvích kladišť v souostroví Pulau Banyak. Od července jsme na Bangkaru zahájili činnost protipytlácké hlídky Blue Patrol, zrekonstruovali strážní stanici a začali chránit mořské želvy.

Protipytlácká hlídka Tygří komando pokračovala ve své činnosti v NP Gunung Leuser. Po zmonitorování poraněné slonice v národním parku v červnu 2019 zahájil náš tým na popud správy NPGL v Medanu cílené monitorování sloní migrační stezky mezi řekami Sekelam až Bohorok. V tuto dobu neexistoval kvalitnější monitorovací tým, než Tygří komando.

V červnu 2019 spolek Prales dětem odeslal 10 fotopastí na podporu organizace ICORP a jejich aktivní činnosti na ochraně nosorožců v Mozambiku.

Stejně tak náš projektový česko-slovenský tým monitoruje velké šelmy na Slovensku a v červenci 2019 zahájil jednání o spolupráci o monitoringu v NP Rodna v Rumunsku.

V září 2019 jsme zahájili další hlídkovou strážní činnost, tentokrát v České republice, kde jsme nabídli pomocnou ruku České společnosti ornilogické, ČIŽP a AOPk na Vysočině, kde je obrovský problém s travičstvím zvířat jedy karbofuran a Stutox II. Nutno podotknout, že náš první měsíc činnosti je mimořádně úspěšný a je kvitován i ze samotného MŽP.

V závěru roku 2019 můžeme konstatovat, že podporujeme na Sumatře dva funkční protipytlácké týmy, jeden v pralese NP Gunung Leuser a druhý na moři v souostroví Pulau Banyak. Obě hlídky se daří financovat díky podporovatelům z řad mládeže z projektu NEPZ a široké veřejnosti, která pochopila, že se může stát reálným základem ochrany ohrožených druhů zvířat kdekoli na světě. Dále naše fotopasti chrání nosorožce v Africe a monitorují velké šelmy na Slovensku. Náš obrovský akční rádius dotváří naše občanské strážní hlídky u nás doma, kde vznikl náš závěrečný projekt Spravedlnost pro přírodu, který řeší odhalování a potlačování používání jedů v krajině.

Dne 10. listopadu 2019 odlátají zástupci spolku Prales dětem představit své aktivity a mezinárodní monitorovací projekt Oko Země na světovou konferenci International Ranger Federation do Nepálu, kde se pokusíme otevřít brány pro světovou spolupráci na vzniku mezinárodního vzdělávacího programu pro školy na pěti kontinentech s názvem Etika Země.

Naším velkým cílem pro rok 2020 je odhalení travičů zvířat v České republice, což se ještě nikomu nepodařilo tak, aby byli tito pachatelé trestné činnosti odsouzeni. Držte nám palce.

Asijská tradiční medicína byla po celá staletí součástí hluboce zakořeněné kultury a východního léčitelství, které bylo postaveno na masážích, akupunktuře, meditacích, či využívání léčivých rostlin. Některé odnože léčitelství využívaly též části zvířecích těl, což postupně přerostlo v masivní mezinárodní a zločinný obchod. Takto v minulosti posvátní tygři byli hnacím motorem zbohatnutí a obchod s jejich kostmi se stal jejich hrobem. Kromě poptávky po tygřích částech těl se rozjel mezinárodní obchod s kostmi lvů a levhartů, s nosorožčími rohy, žraločími ploutvemi, zoborožčími zobáky, žábrami rejnoků mant, či s luskouny a outloni. Brutálním zločinem se stal obchod se slonovinou. Najednou vlastně nebylo zvířete, které by nebylo zobchodovatelné a čím vzácnější, tím dražší. Podobně se rozjel v JV Asii masivní obchod se zpěvnými ptáky, který dosahuje zcela obludných rozměrů a je příčinou viditelného úbytku ptactva v divoké přírodě. Jedním z největších iniciátorů tradiční asijské medicíny je v současné době Čína a Vietnam, které lze označit za největší podporovatele tohoto mezinárodního zločinu. Jednou z možností, jak tento obchod nepodporovat je nikdy nekupovat nic z částí zvířecích těl, včetně jejich konzumace. Jen tak se nezapletete do sítí tohoto mezinárodního zločinu.