KLUB jUSTICE FOR NATURE

Staň se i ty členem Klubu Justice for Nature a vydej se na neobyčejnou životní cestu odpovědnosti a odvahy po boku strážců světového přírodního dědictví.

CO JE KLUB JFN

Klub JfN sdružuje příznivce, podporovatele a partnery spolku Prales dětem a jeho projektů.

Sdružuje ty, kdo chtějí najít smysluplnost a zapojit se dle své preference a možností do velkého příběhu ochrany přírody na světové úrovni. Svým členstvím vyjadřují přijetí osobní odpovědnosti vůči Zemi a odvahu spojit síly k hájení spravedlnosti pro přírodu.

Členové klubu tvoří komunitní podhoubí světové iniciativy Justice for Nature.

PROČ KLUB VZNIKL?

Chceme propojit lidi i firemní partnery ve funkční síť a stvořit živou komunitu, která bude prospěšná dovnitř členům navzájem i navenek v rámci činnosti iniciativy JfN. Skrze klub chceme umožnit navazování nových přátelství, seberozvoj a vzdělávání, zisk nových zkušeností a zážitků. Pocit z dobrého lidského společenství prospěšného pro celek, pro zvířata i pro přírodu, je v dnešní složité a individualizované době velmi vzácný, ale také nezbytný pro kvalitní život. 

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ

Mnoho lidí hledá cestu, jak dělat něco prospěšného a neví, kam se obrátit. Proto vytváříme východisko. Společně můžeme překročit obavu z velkých problémů tohoto světa a být nositeli jejich řešení. Buďme příkladem pro své okolí. 

Za všemi projekty a spolkovými aktivitami stojí hrstka lidí, kteří potřebují vaši pomoc. Spojením sil můžeme naši práci obrovsky posunout. Každý má své zvláštní schopnosti a možnosti v různých oblastech a oborech. 

Klubové členství je cesta, jak pomoci a spolupodílet se na fungování, rozvoji a financování provozu spolku Prales dětem a jeho iniciativy Justice for Nature. Členové klubu úhradou členského ročního příspěvku podporují pokrytí provozních nákladů spolku a dávají tak stabilitu pro další existenci a růst, či možnost vytvářet pracovní místa pro etické ochránce přírody a zvířat. 

KDO MŮŽE BÝT ČLENEM

Členem může být jednotlivec nebo etická firma. Zájemce o členství by měl ctít přírodu a zvířata jako hodnotu a nepodílet se přímo na jejich utrpení a ničení. Vítán je každý, kdo vyznává a chce hájit hodnoty jako přirozenost, odpovědnost, odvaha, čest, vzájemnost, důvěra, opravdovost. 

 

Každá zapojená firma svým klubovým členstvím vyjádří aktivní postoj k environmentální problematice a zájem dát pojmu společenská odpovědnost firmy (CSR) reálný a přímý globální rozměr. Nový svět si žádá nový přístup –  environmentální odpovědnost firem (CER – Corporate environmental responsibility). Ochrana nejbohatších ekosystémů planety Země je klíčová pro jakýkoliv další rozvoj lidstva, a proto jí musí být udělena nejvyšší priorita. 

VÝHODY ČLENSTVÍ

Člen získá především náležitost ke komunitě lidí vyznávajících podobné hodnoty a životní filozofii. Také možnost podílet se osobitým způsobem na aktivní ochraně přírody v terénu ve prospěch zachování krásy přírodního bohatství budoucím generacím. Skrze komunitu JfN bude moci čerpat klubové výhody u partnerů, ale také získá příležitosti k osobnímu rozvoji.

 • členské slevy a výhody u spolku Prales dětem, firemních partnerů a členů Klubu JfN
 • členská sleva 10 % na veškeré projektové služby a zboží na e-shopu, kromě certifikátů a úhrady klubového členství  
 • přednostní právo na účast na speciálních zdokonalovacích workshopech a kurzech, které účastníkům ukáží cestu k potápění, freedivingu, stromolezectví, monitorování s fotopastmi, fotografování a filmování přírody a zvířat, aj. Absolventi získají projektový certifikát, který je bude opravňovat k přednostní účasti na projektových terénních a monitorovacích akcích. Doporučujeme účast pro váš osobní rozvoj. 
 • pozvání k účasti na speciálních klubových setkáních a akcích v průběhu roku, přednostní rezervace na výroční setkání Green Life a Blue Life Party  
 • možnost uspořádat firemní teambuilding se speciálním programem za partnerskou cenu

PODMÍNKY ČLENSTVÍ KLUBU JFN

OSOBNÍ ČLENSTVÍ

 1. Členství v Klubu JfN není omezeno věkem.
 2. Člen Klubu JfN není trofejový lovec a aktivní myslivec.
 3. Člen Klubu JfN nepoškozuje práva zvířat, neobchoduje s nimi a nepodporuje jejich zajetí.
 4. Členství fyzické osoby vzniká vyplněním elektronické přihlášky a zaplacením klubového ročního poplatku v hodnotě 2000 Kč. Členství je platné dnem zaplacení v daném kalendářním roce do konce tohoto roku. Pro nové členy je možno zaplatit členský poplatek kdykoliv v průběhu roku, ale členství je vždy platné do konce kalendářního roku. 
 5. Členství zaniká nezaplacením členského klubového poplatku za daný kalendářní rok do konce měsíce ledna. Může zaniknout též rozhodnutím výboru Spolku Prales dětem, například na základě poškození dobrého jména iniciativy Justice for Nature, porušením členských podmínek nebo úmrtím člena klubu.
 6. Nový člen Klubu JfN získá členskou kartu s aktuální členskou známkou a uvítací balíček. Pro prodloužení členství na další kalendářní rok obdrží platnou členskou známku. Členská karta s platnou známkou opravňuje člena k čerpání slev na určené zboží či služby u partnerů a členů klubu JfN. Členská karta je nepřenositelná na další osoby. 
 7. Od člena Klubu JfN se očekává 1- 2x ročně účast na projektových společenských akcích Green Life Party nebo Blue Life Party. Na těchto akcích dochází k oficiálnímu přijetí nových členů, vyhodnocení předešlého projektového roku a předávání ohodnocení členům JfN či členům SPD. 
 8. Člen Klubu JfN by měl mít aktivní zájem o aktuální informace, sledovat je na projektovém webu www.justicefornature.org, na projektových sociálních sítích Facebook a Instagram Prales dětem CZ a sdílet tyto informace. 
 9. Člen klubu by měl pomáhat také tím, že šíří „dobré slovo“ a získává zájem dalších potenciálních členů, dobrovolníků, sponzorů a partnerů JfN.  
 10. Člen klubu může aktivně pomoci na projektových informačních stáncích, veřejnou akci uspořádat či dojednat účast reprezentantů JfN. Může být osloven koordinátorkou JfN, zejména pokud tak uvedl v přihlašovacím formuláři.  
 11. Členství v Klubu JfN je nepřenositelné na další osobu. 

FIREMNÍ ČLENSTVÍ

 1. Partnerská firma vyznává etické standardy, nepodporuje svou činností přímo devastaci životního prostředí, nepoškozuje práva zvířat, neobchoduje s nimi a nepodporuje jejich zajetí. Aktivně usiluje o budování firemní kultury a strategie odpovědné vůči budoucím generacím a planetě Zemi. 
 2. Členství firmy vzniká vyplněním elektronické přihlášky a zaplacením klubového ročního poplatku v hodnotě 10 000 Kč. (Firma, která již podporuje spolek Prales dětem v hodnotě 10 000 Kč a vyšší, automaticky získává firemní klubové členství JfN).
 3. Členská firma získá prestižní certifikát a členskou firemní samolepku, kterou si umístí na dveře provozovny, kanceláře či obchodu, a též umístí klubové logo na svůj web, aby ji členové dle označení rozeznali. 
 4. Logo členské firmy bude umístěno na webových stránkách www.justicefornature.org
 5. Seznam členských firem bude každé tři měsíce zveřejňován a aktualizován v projektovém zpravodaji, v členské a projektové korespondenci, na sociálních sítích a webu. 
 6. Členská firma poskytne členům Klubu JfN slevu na zboží či služby, nebo jiné výhody dle vlastního uvážení.

CHCI BÝT V KLUBU JFN

Členský poplatek prosím uhraďte na číslo účtu:

2201303699/2010 pod specifickým symbolem (SS) 333

 

ČLENSKÉ FIRMY

Děkujeme, že nám pomáháte tvořit lepší svět!