OKO ZEMĚ

Staňte se kameramany světového monitorovacího programu Oko Země, který za pomocí fotopastí sbírá data o životě, či chování divokých druhů zvířat na pěti kontinentech a odhaluje pytláctví.

CO JE MONITOROVACÍ PROJEKT OKO ZEMĚ?

Cílem Oko Země je pěti letý monitoring, s jehož pomocí vytvoříme mezinárodní vícejazyčný vzdělávací a motivační program Etika Země pro školy na pěti kontinentech ve spolupráci s International Ranger Federation a státními federacemi strážců přírody, či soukromýmni rezervacemi.
Součástí programu je odhalování ilegálních pytláckých a dřevorubeckých aktivit v chráněných územích, včetně školení strážců národních parků o využívání moderních technologií v odhalování zločinů v národních parcích.
Share on facebook

MĚJ I TY SVOU FOTOPAST

Staňte se součástí Oko Země i Vy se svojí partnerskou fotopastí nebo sponzorujte SD karty, či tužkové baterie, lanové zámky a kovové boxy.

Používáme fotopasti UV595HD a Predator MICRO, které jsme schopni rozmisťovat nejenom na zemi, ale také v korunách stromů. Fotopasti rozmisťují vyškolené monitorovací týmy. Data z fotopastí budou v první periodě získávány v letech 2019 – 2023, v roce 2024 bude celý vzdělávací program Etika Země zpracováván a v roce 2025 bude  odprezentován na světovém kongresu rangerů IRF v Peru, kde bude předán federacím strážců k distibuci do škol na 5ti kontinentech.

MONITORING PROBÍHÁ NA TŘECH KONTINENTECH

ASIE

OKO TYGRA

Naše fotopasti monitorují tygry, slony a orangutany sumaterské v jejich přirozeném prostředí a zároveň odhalují pytláctví v těchto oblastech. Vykonavatelem tohoto monitoringu je protipytlácká hlídka Green Patrol na Sumatře. Od roku 2020 zahajujeme monitorování tygrů a levhartů v Nepálu. Staňte se strážci tygrů se svojí fotopastí i vy.

EVROPA

OKO MEDVĚDA

Pomozte nám s monitorováním velkých šelem za účelem jejich ochrany na Slovensku. Tato krásná země se potýká se snahou lovecké lobby o povolení regulovaného odstřelu medvědů a vlků a díky fotopastem můžeme mít tato zvířata na očích a představit je široké veřejnosti jako klenoty slovenské krajiny a nikoli jako ohrožení lidských zájmů, které v přírodě již dávno překročili všechny únosné meze.

AFRIKA

OKO NOSOROŽCE

Spolupracujte s námi na monitorovacím programu Oko nosorožce v Africe, kde střežíme se 14 fotopastmi nosorožce v ugandské soukromé rezervaci Ziwa Rhino Sanctuary ve spolupráci s projektem Green Blue Life Uganda. Dalších 10 fotopastí pomáhá strážit nosorožce v Mozambiku ve spolupráci s organizací ICORP (International Coalition of Rhino Protection).

JAK NA TO

Zašlete příspěvek na zakoupení partnerské fotopasti UV 590 HD v hodnotě 3 800 Kč na číslo účtu 2201704265/2010, do poznámky uveďte OKO ZEME a pošlete nám kontaktní email na kancelar@pralesdetem.cz 

Podporujte Oko Země trvalým příkazem na transparentním účtu 2201704265/2010  nebo darujte libovolnou částku na provoz Oko Země (baterie, SD karty, kovové boxy, natáčení…)

Zapojte se do vzniku a tvorby vzdělávacích materiálů Etika Země(malby, kresby, fotografie, videa, korektura textů, grafika, tisk…).

Nebudete li si vědět rady, ozvěte se nám na email kancelar@pralesdetem.cz

Účet na podporu OKO ZEMĚ

2201704265/2010

Fio banka

IBAN: CZ6920100000002201704265

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

VÝZNAM PROJEKTU OKO ZEMĚ

Již po celé generace se učíme ve školách o tom, jaká je anatomie zvířat, či jejich význam pro člověka. Nikdo nás však neučí o skutečném životě zvířat a o jejich významu pro celý ekosystém. Neučíme se o skutečném významu lesa, naše výuka postrádá souvislosti, etiku a přirozenost. Stále ve školách slyšíme slovní obraty jako lovná zvěř, či škodná, nebo užitečné zvíře. Uvěřili jsme v nepostradatelnost lesního hospodářství, či myslivosti v krajině, přijali jsme rizikovou chemizaci v zemědělství nebo ve stravování závislé na masném průmyslu.

Tohle jsou skutečně důležitá témata k otevřené diskusi. V době, kdy nám dnes a denně mizí z planety Země živočišné a rostlinné druhy, kdy hoří deštné a boreální pralesy, kdy se mění viditelně klima, se musíme zamyslet a konečně pohlédnout pravdě do očí kdo vlastně jsme my lidé, a přiznat si, že žijeme ve skutečnosti na planetě zvířat. Musíme obnovit respekt a úctu k přírodě.

 

NÁŠ CÍL

Naším cílem je vytvořit podmínky pro výchovu a vzdělávání jedné celé generace lidí, kteří konečně pochopí, že jsou součástí Země, tedy přírody, a přestanou ji bezuzdně ničit ve jménu neudržitelného ekonomického růstu a konzumního způsobu života. Oko Země je nejenom klíč ke vzniku Etiky Země, ale také velkým varováním nastupující generace před chybami generací minulých i té současné. 

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

Významnými spolupracovníky Oko Země jsou partnerské školy projektu NEPZ na českých, moravských a slovenských školách. Žáci a studenti společně s učiteli získávají finanční prostředky, z nichž sponzorují fotopasti a tím pádem se stávají významnými partnery Oko Země. Zpětně pak získávají data z fotopastí pro vzdělávací účely. 

HLAVNÍ PARTNEŘI OKO ZEMĚ

Hlavním partnerem je firma Fotopast.cz, od které máme fotopasti za výhodnější ceny. Spolupracujeme již od roku 2017.​