KDO JSME

Justice for Nature (dříve Spolek Prales dětem) je česká nezisková organizace, která vznikla v roce 2009. Hlavní náplní je ochrana světového přírodního dědictví na mezinárodní úrovni, podpora protipytláckých aktivit, vykupování deštného pralesa, vzdělávání a světový monitoring zvířat za účelem jejich ochrany a tvorby vzdělávacích programů pro děti na pěti kontinentech.

NÁŠ TÝM

Jsme tým lidí, kteří se rozhodli konat v terénní ochraně přírody v mnoha koutech divočiny planety Země. Naše kroky směřují na Sumatru do Indonésie, kde koordinujeme protipytláckou hlídku v ekosystému Leuser, na Slovensko s monitorovacím týmem Oko medvěda a na Kostariku, kde nejen monitorujeme jaguáry, ale zároveň zde tvoříme druhou rezervaci Green Life, vykupujeme deštné pralesy a budujeme oceánský projekt Blue Life se zaměřením na velryby, delfíny a žraloky. Nezapomínáme ani na českou přírodu s projektem Spravedlnost pro přírodu a občanskými hlídkami proti jedům v krajině. 

Náš akční rádius ochrany ohrožených druhů zvířat je velmi rozsáhlý. Důvodem naší aktivity je nutnost konat v terénu, odhalovat ilegální aktivity pytláctví, dřevorubectví a travičství, či vzdělávat děti, ale také dospělé a dokonce i samotné rangery. Jsme tým, který se nikdy nezastaví.

TÝM JUSTICE FOR NATURE

Milan Jeglík

předseda JFN

Zuzana Koloušková

místopředseda JFN

Tomáš Šmátrala

předseda Prales deťom SK, člen JFN

Michaela Kršáková

místopředseda Prales deťom, členka JFN

Jan Suchý

koordinátor Oko Země, člen JFN

Petr Coubal

člen JFN

Denisa Adamírová

člen JFN

NEPOSTRADATELNÍ

Pan Hilux
The Spartan
Pan Páťa

NAŠE FINANCOVÁNÍ

Justice for Nature je financován podporou od široké veřejnosti, zejména pravidelnými měsíčními příspěvky na projektové transparentní účty. Dále získáváme finanční prostředky z prodeje propagačních předmětů a ze sponzorských darů z ČR a SR. 

Naší velkou silou je partnerství se školami projektu NEPZ, které podporují světový monitorovací projekt Oko Země.

Nepobíráme vládní či EU dotace ani granty ze zahraničí pro provoz spolku Justice for Nature.

Naším cílem je projektová nezávislost. 

ETICKÝ KODEX JUSTICE FOR NATURE

Respektujeme život jako základní hodnotu, a to bez rozdílu živočišného druhu, včetně člověka.

Jsme vegetariáni nebo vegani. Důvodem je láska, respekt a pokora ke zvířatům, jakožto dokonalým pozemšťanům. Respektujeme lidi, kteří tuto cestu ještě neobjevili a ukazujeme jim cestu.

Vyhýbáme se výrobkům zjevně zatěžujících životní prostředí v rámci možností.

Žijeme ohleduplným způsobem života, třídíme a minimalizujeme odpad, používáme recyklovaný papír, nakupujeme eticky a bez zbytečných obalů.

Dopravní prostředky jako auto, či letadlo využíváme především ve spojitosti s činností na ochranu, poznávání přírody a zvířat, vzdělávání. Vnímáme je jako nutné zlo, které nám umožňuje efektivně využívat čas a zkracovat vzdálenosti spojené s činností ochrany přírody a zvířat.

Odmítáme jakoukoliv spolupráci s lidmi zapojenými do trofejových lovů, do velkochovů hospodářských zvířat, do systémové neetické vědy, která páchá zločiny na zvířatech i lidech. Odmítáme obchodování s tropickým dřevem, obchodování se zvířaty, nepodílíme se na systémovém chovatelství divokých druhů zvířat, včetně ZOO a cirkusů.

Nebojíme se vyjádřit nesouhlas s ubližováním přírodě a zvířatům.

Ctíme a respektujeme zákony přírody.

Ctíme hodnoty jako je nezištná láska, čest, spolehlivost, pokora, odvaha, obětavost a přátelství.

Ctíme svobodu všech živých bytostí bez rozdílu druhu, tedy se nepodílíme na zajetí zvířat pro osobní potěchu. Neuznáváme zvrácenou lásku k volně žijícím druhům zvířat, která je motivována majetnictvím, byznysem a jejím výsledkem je celoživotní zajetí takových živých bytostí.

Respektujeme zdlouhavý lidský proces probouzení se z historických omylů postavených na tradicích, pověrách a neznalosti souvislostí, vážíme si každé změny z konzumního na etický způsob života. Jsme trpělivý, ale nikoliv lhostejní a zbabělí. Vysvětlujeme a jdeme příkladem. Informujeme lidi o skutečnostech devastace přírody, o jejím významu a možné společné ochraně.

Největší hodnotou našeho lidského konání je etická spolupráce na ochraně životního prostředí a skutečného lidství, které zohledňuje celek přírody a Země jako prioritu, která je nadřazena individuálním lidským zájmům a destruktivní neudržitelné ekonomice.

Veškeré nabízené produkty Justice for Nature z.s., se snaží zachovat udržitelnost a etiku ve vztahu k životnímu prostředí, zvířatům i lidem.

Jsme aktivními a odpovědnými občany ve vztahu k ochraně přírody, zvířat a životního prostředí.

Justice for Nature, z.s.