KDO JSME

Jsme tým lidí, kteří se rozhodli konat v terénní ochraně přírody v mnoha koutech divočiny planety Země. Naše kroky směřují na Sumatru do Indonésie, kde koordinujeme dvě protipytlácké hlídky na dvou projektech Green Life a Blue Life, dále naše stopy najdete v Africe v Ugandě, či Mozambiku. Stejně tak se angažujeme na ochraně přírody a zvířat na Slovensku a České republice. 

Jak sami vidíte, tak je náš akční rádius ochrany ohrožených druhů zvířat velmi rozsáhlý. Důvodem naší aktivity je nutnost konat v terénu, odhalovat ilegální aktivity pytláctví a dřevorubectví, či vzdělávat děti, ale také dospělé a dokonce i samotné rangery. Jsme tým, který se nikdy nezastaví.

Jsme členy International Ranger Federation.

NAŠI LIDÉ

Milan Jeglík

předseda spolku Prales dětem

Zuzana Koloušková

místopředseda spolku Prales dětem

Zbyněk Hrábek

zahraniční inspektor, člen Prales dětem

Štěpán Balcařík

administrativa, člen Prales dětem

Petr Coubal

člen spolku Prales dětem

Tomáš Šmátrala

předseda spolku Prales deťom SK

Michaela Kršáková

místopředseda spolku Prales deťom

Alena Bendová

PR, členka spolku Prales dětem

Jan Suchý

koordinátor Oko Země, člen Prales dětem

Veronika Karpíšková

člen spolku Oceán dětem

Karel Černý

člen spolku Oceán dětem

Andrea Bagiová

člen spolku Oceán dětem

Viktorie Mezerová

člen spolku Prales dětem

Aneta Tonzarová

člen spolku Prales dětem

Lucie Klemešová

člen spolku Oceán dětem

Miroslav Přidal

člen spolku Oceán dětem

Miroslav Vymazal

člen spolku Prales dětem

Adéla Jiřičková

člen spolku Prales dětem

Jonáš Kopp

člen spolku Prales dětem

Václav Koucký

člen spolku Oceán dětem

ETICKÝ KODEX PRALES DĚTEM

Respektujeme život jako základní hodnotu, a to bez rozdílu živočišného druhu, včetně člověka.

Jsme vegetariáni nebo vegani. Důvodem je láska, respekt a pokora ke zvířatům, jakožto dokonalým pozemšťanům. Respektujeme lidi, kteří tuto cestu ještě neobjevili a ukazujeme jim cestu.

Vyhýbáme se výrobkům zjevně zatěžujících životní prostředí v rámci možností.

Žijeme ohleduplným způsobem života, třídíme a minimalizujeme odpad, používáme recyklovaný papír, nakupujeme eticky a bez zbytečných obalů.

Dopravní prostředky jako auto, či letadlo využíváme především ve spojitosti s činností na ochranu, poznávání přírody a zvířat, vzdělávání. Vnímáme je jako nutné zlo, které nám umožňuje efektivně využívat čas a zkracovat vzdálenosti spojené s činností ochrany přírody a zvířat.

Odmítáme jakoukoliv spolupráci s lidmi zapojenými do trofejových lovů, do velkochovů hospodářských zvířat, do systémové neetické vědy, která páchá zločiny na zvířatech i lidech. Odmítáme obchodování s tropickým dřevem, obchodování se zvířaty, nepodílíme se na systémovém chovatelství divokých druhů zvířat, včetně ZOO a cirkusů.

Nebojíme se vyjádřit nesouhlas s ubližováním přírodě a zvířatům.

Ctíme a respektujeme zákony přírody.

Ctíme hodnoty jako je nezištná láska, čest, spolehlivost, pokora, odvaha, obětavost a přátelství.

Ctíme svobodu všech živých bytostí bez rozdílu druhu, tedy se nepodílíme na zajetí zvířat pro osobní potěchu. Neuznáváme zvrácenou lásku k volně žijícím druhům zvířat, která je motivována majetnictvím, byznysem a jejím výsledkem je celoživotní zajetí takových živých bytostí.

Respektujeme zdlouhavý lidský proces probouzení se z historických omylů postavených na tradicích, pověrách a neznalosti souvislostí, vážíme si každé změny z konzumního na etický způsob života. Jsme trpělivý, ale nikoliv lhostejní a zbabělí. Vysvětlujeme a jdeme příkladem. Informujeme lidi o skutečnostech devastace přírody, o jejím významu a možné společné ochraně.

Největší hodnotou našeho lidského konání je etická spolupráce na ochraně životního prostředí a skutečného lidství, které zohledňuje celek přírody a Země jako prioritu, která je nadřazena individuálním lidským zájmům a destruktivní neudržitelné ekonomice.

Veškeré nabízené produkty spolku Prales dětem se snaží zachovat udržitelnost a etiku ve vztahu k životnímu prostředí, zvířatům i lidem.

Jsme aktivními a odpovědnými občany ve vztahu k ochraně přírody, zvířat a životního prostředí.

Spolek Prales dětem