NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

JAK FINANCUJEME AKTIVITY JUSTICE FOR NATURE (JFN)?

Celá aktivita JFN je financován z několika finančních toků:

  • Dary a příspěvky – stálé bankovní příkazy, vstupné z veřejných přednášek (cca 40 přednášek za rok)

  • Prodej certifikátů 

  • Sponzoři

  • Prodej propagačních předmětů v rámci akcí, festivalů, benefic

PROČ SE PLATÍ DOBROVOlNICTVÍ ?

Jsme nezávislou organizací, které nepožívá žádných systémových dotací z EU, ani od jiných vlád. JfN financuje všechny své projekty a využívá k tomu úžasné spolupráce lidí, kteří pochopili, že jedinou cestu ochrany světové divoké přírody je spolupráce. Dobrovolnické programy jsou součástí této podpory, kdy se dobrovolník zapojí do spolupráce a ochranářské činnosti v rezervaci Green Life a zároveň zde prožívá nevšední poznání divočiny deštného pralesa a zvířat. Pracovní dobrovolnická činnost se odehrává cca 6 hodin denně a její součástí je strážní činnost, servis táborů a zákalden, služby v kuchyni, péče o rezervaci (prosekávání stezek). Dobrovolnický program je s plnou penzí a ubytováním. Výtěžek z dobrovolnického pobytu je určen na chod Justice for Nature.