OKO TYGRA

Oko tygra je monitorovací program za pomoci fotopastí, který se odehrává dlouhodobě v tropickém deštném pralese ekosystému Leuser na Sumatře v Indonésii.

O PROGRAMU OKO TYGRA

Monitoring tygrů sumaterských za pomocí fotopastí byl zahájen v roce 2014. Od roku 2016 byl spuštěn oficiální monitoring s názvem OKO TYGRA. Součástí této činnosti je dokumentování fauny ekosystému Leuser, včetně korunového patra stromů. Intenzivní monitoring se ukázal jako jedna z funkčních cest ochrany rezervace Green Life a NP Gunung Leuser.

Hlavním cílem programu Oko tygra je ochránit volně žijící ohrožené živočichy před pytláctvím, odhalovat i demaskovat pytláky a samozřejmě přinášet veřejnosti unikátní videozáznamy a fotografie ze života zvířat v jejich přirozeném prostředí. Vlajkovým zvířetem Oko tygra je samozřejmě tygr sumaterský, ale náš monitoring reálně přispívá též k ochraně volně žijících slonů, orangutanů, či medvědů malajských a nejen jich. 

Součástí programu Oko tygra je též monitoring tygřích konfliktů v okresu Bohorok. Tato činnost se odehrává ve spolupráci s BKSDA, KPH, NPGL a WCS. 

Účet na podporu OKO ZEMĚ

2201704265/2010

Fio banka

IBAN: CZ6920100000002201704265

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

TYGŘÍ KONFLIKTY

První monitoring tygřího konfliktu jsme řešili na konci roku 2014. Každoročně se odehrávalo kolem jednoho až dvou napadení krav tygry v okresu Bohorok, které jsme majitelům kompenzovali. Počet útoků se začal zvyšovat od začátku roku 2020, ale k totální změně došlo od listopadu toho roku. Během dvou měsíců bylo usmrceno 10 volně pasoucích se krav po prokazatelných tygřích útocích. Po intenzivním monitoringu za pomocí fotopastí byl zjištěn jeden tygří samec, který tímto způsobem pravidelně loví hospodářská zvířata v ochranné zóně NP Gunung Leuser v okresu Bohorok.

Na základě těchto událostí reagujeme i my a transformujeme naši proti-pytláckou hlídku Green Patrol též na antikonfliktní tým, který se specializuje na monitorování míst tygřích útoků a tygrů samotných. Cílem této činnosti je najít řešení, aby se útoky neopakovali nebo minimalizovali a zároveň ochránit tygry před lidskou odvetou. Náš tým v čele se Zbyňkem Hrábkem již asistuje monitoringem také u odchytu tygra za účelem jeho translokace. Důležitou činností je komunikace s místními farmáři a jejich podpora při budouvání nočních ustájení pro krávy, poněvadž tygr loví převážně v noci.

Důvodem zvýšených tygřích útoků může být též úbytek jejich přirozené potravy v důsledku pytláctví jelenů sambarů a prasat divokých a samozřejmě nevhodného pasení krav v ekosystému Leuser. V roce 2021 hodláme Green Patrol vybavit a profesionalizovat pro asistenci při řešení tygřích konfliktů ve spolupráci s BKSDA, KPH, a NPGL.

ZAPOJ SE I TY

Oko tygra je realizováno členem spolku Prales dětem, Zbyňkem Hrábkem s pomocí protipytlácké hlídky Green Patrol (Tygří komando), dobrovolníků a s podporou partnerských škol NEPZ, žáků a sponzorů, kteří financují nákup fotopastí, kovových boxů, zámků, tužkových baterií a SD karet.

Účet na podporu OKO ZEMĚ: 2201704265/2010

Fio banka/ IBAN: CZ6920100000002201704265/ SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

FOTOGALERIE