REZERVACE GREEN LIFE

329,5 ha na dvou kontinentech

Pralesní rezervace Green Life I vznikla v roce 2009 na hranicích s NP Gunung Leuser na severní Sumatře v okrese Bohorok. Zde bylo vykoupeno  175,5 hektarů v certifikátech na využívání půdy. Rezervace byla střežena hlídkou Green Patrol a byly zde vystavěny tři pralesní tábory jako zázemí pro dobrovolníky a ostrahu. Hranice rezervace byly viditelně označovány.

Druhá pralesní rezervace na Kostarice má rozlohu 155,9 ha a leží na hranici s NP Tapanti v pohoří Talamanca Cordillera. vykoupené pralesní pozemky jsou ve vlastnictví pobočky spolku Prales dětem.  Bylo zde vybudováno dobrovolnické a vzdělávací centrum s ubytováním, relaxační terasa a partnerská chata.

Obě rezervace vznikly za účelem vytvoření funkční nárazové zóny mezi lidskou civilizací a národními parky, čímž zamezujeme prostupu pytláků a ilegálních dřevorubců do chráněných území. Rezervace na Kostarice se bude i nadále rozšiřovat ve prospěch ochrany deštného pralesa a volně žijících živočichů. Na Sumatře se výkup zastavil z důvodů nemožnosti pozemky reálně zabezpečit zákonnou cestou vlastnictví či pronájmu.  

Od roku 2015 se do budování a rozšiřování rezervace zapojili nejen dospělí, ale i české, moravské a slovenské děti, které organizovaly sbírky na záchranu svých zachráněných prvních metrů deštného pralesa. Tyto sbírky byly iniciovány na školách v rámci výchovně vzdělávacího projektu NEPZ a 2 letého záchranného školního programu Prales dětem – děti pralesům. Tímto krokem ukázaly děti dospělým, že se zajímají o zachování deštných pralesů a nejsou lhostejné nejen k devastaci světové divoké přírody, ale také ke své vlastní budoucnosti.

KDE SE REZERVACE NACHÁZÍ