OCHRANA KORÁLOVÝCH ÚTESŮ

Korálové útesy jsou v mimořádném ohrožení a jejich přežití je kvůli lidské činnosti nejisté.

JAK POMÁHÁME

Společnými silami se snažíme najít nejlepší cestu ochrany korálových útesů v souostroví Pulau Banyak na Sumatře. Navrhujeme chráněné zóny s omezením rybolovu, střežíme je a budujeme kotevní hladinové bóje pro lodě. Též sbíráme hvězdice trnové koruny, které jsou nebezpečným a přemnoženým likvidátorem korálových útesů. Současně čištíme podmořský svět a pláže od odpadků.

VÝROBA A UMISŤOVÁNÍ KOTEVNÍCH HLADINOVÝCH BÓJÍ

Korálové útesy jsou ničeny mnoha různými faktory lidské činnosti. Jedním z nich je kotvení lodí za pomocí kotev, které jsou vrhány a zasekávány do korálových útesů v pobřežních vodách. Při opakovaném kotvení dochází doslova k rozervání korálových porostů, které rostou velmi pomalu, u některých druhů i 1 cm za 10 let. Jediným ukotvením lodi, či rybářského člunu dochází ke škodám, které člověk jen těžko napraví. V současném světě je populární „výsadba“ korálových útesů, ale v podstatě je tato činnost zcela zanedbatelná a zbytečná v porovnání s ochranou stávajících korálových útesů formou vytvářením kotevních hladinových bójí, jejichž základem je betonová kostka na dně od níž vede kotevní láno k bóji nad hladině. K této bóji se mohou pak navazovat čluny, aniž by lidé házeli kotvy. Takto jsme v roce 2019 vybudovali čtyři kotevních bóje u ostrova Sikandang a v roce 2020 plánujeme dalších deset. Tuto činnost vykonávají dobrovolníci.

SBĚR ODPADKŮ NA PLÁŽÍCH A POD VODOU

Sběr plastových a jiných odpadků na plážích a v pobřežních vodách je velmi důležitým konáním našich dobrovoolníků. Důvodem není jen dobrý pocit z čisté pláže za vámi, ale především ochrana mořských živočichů, ale také ptáků, krabů, mláďat mořských želv, či jejich matek na kladištích, které se do takových plastových a lanových pastí často zamotají a uhynou, nebo jim to zcela zničí jejich přirozený způsob života vedoucí k pomalé trýznivé smrti, či neschopnosti se rozmnožovat. Mnoho mořských ptáků zamění maličký plast za rybku a dochází k dalším tragickým úhynům, včetně jejich mláďat na hnízdech, které posléze „ulovenými“ plasty krmí. Stejně tak umírají mořské želvy, manty, žraloci velrybí, velyby, či měsíčníci po pozření plastových mikrotenových sáčků v oceánu. Čištění pláží a pobřežních vod je jednou z možností, jak dokážeme reálně tato rizika eliminovat.

SBĚR HVĚZDIC TRNOVÝCH KORUN

Tato činnost nám ani našim dobrovolníkům nepřináší pražádnou radost, ba právě naopak. Jenže stav podmořského světa a korálových útesů v souostroví Pulau Banyak je díky přemnoženým trnovým korunám velmi vážný. Díky nekontrolovanému rybolovu dochází k likvidaci přirozených predátorů hvězdic, jejichž schopnost se rozmnožovat je neuvěřitelná. Jedna hvězdice má až … larev za život. Doslova armáda trnových korun se plazí po mořském dně od korálového útesu k dalšímu a vyžere všechny polypi. Takto za nimi zůstává jen vybělený útes, který se časem rozpadne. Navíc jejich jemný mazlavý trus zanáší ještě zdravé korály, které v takových podmínkách nedokáží přežít. Jedinou možností v současném světě je trnové koruny sbírat a likvidovat a tím dát šanci korálovým útesům k regeneraci a návratu korálových a posléze i dalších ryb, včetně predátorů. Součástí této mise je i vzdělávání rybářů, dětí ve školách a postupné omezování rybolovu na korálových útesech, ale tohle všechno je běh na dlouho trať.

JAK MOHU POMOCI KORÁLOVÝM ÚTESŮM I JÁ

Korálové útesy jsou ohrožovány oteplováním oceánů, rybolovnými praktikami, jako jsou vlečné sítě, či lov dynamitem, těžbo korálů pro výrobu cementu, okyselováním oceánů, znečištěním chemickými látkami a povodněmi, které přinášejí do moře z pevniny mnoho sedimentů a kalů. Korálové útesy jsou v turistických oblastech ohrožovány kotvením lodí a nešetrným přístupem turistů, šnorchlařů a potápěčů, kteří se chovají neohleduplně k tomuto unikátnímu a vzácnému nejbohatšímu ekosystému planety Země. Jakýkoli dotek, či šlápnutí do korálového útesu jej ničí a láme, jakýkoli suvenýr z korálů zakoupený na ozdobu, jej zabíjí.
 

NEŠLAPAT

Nešlapejte na korálové útesy, můžete se nejen poranit, ale podílíte se na jejich zničení. Během šnorchlování si nestoupejte na dno tvořené korálovým útesem. Stoupejte pouze na kameny, či písčité dno. Je to bezpečnější pro korál i pro vás.

 

NEKUPOVAT A NESBÍRAT

Nekupujte suvenýry a šperky z korálů, a ani je nesbírejte jako suvenýry, i přes fakt, že najdete jejich mrtvé vybělené schránky na plážích. Na většině letišť světa s tímto druhem neetického suvenýru můžete mít problémy se zákonem a můžete být reálně označeni za pašeráka chráněných živočichů a zaplatit pokutu. Korál je veden v CITES seznamu ohrožených druhů živočichů a to platí i pro jejich mrtvé schránky.

 

NELÁMAT

Někteří skutečně hloupí turisté jsou schopni dokonce lámat živé korálové útesy kvůli suvenýrům. Je to zcela neomluvitelné!

 

NEKOTVIT NAD KORÁLOVÝMI ÚTESY

Nekotvěte s lodí nad korálovými útesy, poněvadž tím způsobíte doslova katastrofu na mořském dně. Využívejte vyvazovacích bójí, navažte se na druhou loď, nebo nalezněte bezpečné kotviště bez korálových útesů. Pokud se zachytíte kotvou o korálový útes, nervěte to násilím, ale ponořte se s výstrojí a uvolněte kotvu ručně.

 

NESAHAT A POZOR NA PLOUTVE

Mnoho potápěčů, či šnorchlařů má chuť si na vše pod mořskou hladinou sáhnout. Zaprvé se můžete o korálový útes požahat, či poranit, zadruhé jej můžete vážně poškodit. Prohlížejte, obdivujte a nesahejte. Dávejte si dobrý pozor na vaše ploutve, ať s nimi nekopete do korálových útesů, které tím můžete zbytečně poškozovat. Uvědomme si, že korál roste velmi pomalu a naše drobná chvilková nepozornost může zničit stovky a tisíce let přírodního procesu a růstu.

KORÁLOVÉ ÚTESY A JEJICH OHROŽENÍ

VÍCE INFORMACÍ