ZACHRAŇ DIVOČINU

Záchranou divočiny zachováme i lidskou svobodu,

ztráta divoké přírody je cestou do otroctví.

ZACHRAŇ DIVOČINU

Záchranou divočiny zachováme i lidskou svobodu, ztráta divoké přírody je cestou do otroctví.

Na Zemi zbývá posledních méně, než 30 milionu km² divočiny, tedy asi pětina povrchu Země.

 

DIVOČINA

DNES

Mezinárodní snahy o její zachování nefungují, jak by bylo zapotřebí. Přitom je divočina významná pro zachování lokálního i globálního klimatu, a taktéž je oázou, kde dosud přežívají ohrožené druhy zvířat. Skutečná divočina je jediným místem bez nadvlády člověka, jeho zemědělství a industrializace, jsou to poslední místa skutečné svobody, v nichž stále ještě existuje toliko obdivovaná harmonie, dokonalost a přirozená krása.

Divočina je hodnota, kterou musíme za všech okolností zachránit a každý kousek se počítá!

DIVOČINA

DNES

Mezinárodní snahy o její zachování nefungují, jak by bylo zapotřebí. Přitom je divočina významná pro zachování lokálního i globálního klimatu, a taktéž je oázou, kde dosud přežívají ohrožené druhy zvířat. Skutečná divočina je jediným místem bez nadvlády člověka, jeho zemědělství a industrializace, jsou to poslední místa skutečné svobody, v nichž stále ještě existuje toliko obdivovaná harmonie, dokonalost a přirozená krása.

Divočina je hodnota, kterou musíme za všech okolností zachránit a každý kousek se počítá!

Justice for Nature přichází s výzvou ke spolupráci na společné záchraně divočiny ekosystémů pralesů a oceánů, včetně jejich biodiversity, v rámci našich projektů Green Life a Blue Life na Kostarice ve Střední Americe a na Sumatře v JV Asii. Předchozí úzké zaměření záchrany pralesa na jediné místo se transformuje do efektivnější činnosti, která směřuje ke komplexnější ochraně přesně tam, kde je právě nejvíce zapotřebí, a kde je třeba zasáhnout, tedy v pralesích a oceánech dle operační činnosti Justice for Nature.  

Na Zemi zbývá posledních méně, než 30 milionu km² divočiny, tedy asi pětina povrchu Země.
 

DIVOČINA

DNES

Mezinárodní snahy o její zachování nefungují, jak by bylo zapotřebí. Přitom je divočina významná pro zachování lokálního i globálního klimatu, a taktéž je oázou, kde dosud přežívají ohrožené druhy zvířat. Skutečná divočina je jediným místem bez nadvlády člověka, jeho zemědělství a industrializace, jsou to poslední místa skutečné svobody, v nichž stále ještě existuje toliko obdivovaná harmonie, dokonalost a přirozená krása.

Divočina je hodnota, kterou musíme za všech okolností zachránit a každý kousek se počítá!

Justice for Nature přichází s výzvou ke spolupráci na společné záchraně divočiny ekosystémů pralesů a oceánů, včetně jejich biodiversity, v rámci našich projektů Green Life a Blue Life na Kostarice ve Střední Americe a na Sumatře v JV Asii. Předchozí úzké zaměření záchrany pralesa na jediné místo se transformuje do efektivnější činnosti, která směřuje ke komplexnější ochraně přesně tam, kde je právě nejvíce zapotřebí, a kde je třeba zasáhnout, tedy v pralesích a oceánech dle operační činnosti Justice for Nature.  

CHRAŇ DIVOČINU

S NÁMI

Podporou ZACHRAŇ DIVOČINU se výrazně podepíšete pod výkupy pralesů, protipytláckýé aktivity, monitoring biodiverzity divoké přírody, pralesů, oceánu i podmořského světa za účelem jeho ochrany, čištění pláží i pod činnost záchranného týmu Marine Mammals Rescue Team – Santa Elena Bay.

Podpoříte chod Justice for Nature a provoz našich jedinečných projektů na záchranu divočiny napříč kontinenty. 

CERTIFIKÁT

OCHRÁNCE DIVOČINY

Každou hodnotu certifikátu symbolizuje nějaké zvíře, či prales. Zvol dle svých možností a chraň s námi divočinu. Certifikáty jsou opatřeny originálním hologramem jako ochranná známka. 

CHRAŇ DIVOČINU

S NÁMI

Podporou ZACHRAŇ DIVOČINU se výrazně podepíšete pod výkupy pralesů, protipytláckýé aktivity, monitoring biodiverzity divoké přírody, pralesů, oceánu i podmořského světa za účelem jeho ochrany, čištění pláží i pod činnost záchranného týmu Marine Mammals Rescue Team – Santa Elena Bay.

Podpoříte chod Justice for Nature a provoz našich jedinečných projektů na záchranu divočiny napříč kontinenty. 

CERTIFIKÁT

OCHRÁNCE DIVOČINY

Každou hodnotu certifikátu symbolizuje nějaké zvíře, či prales. Zvol dle svých možností a chraň s námi divočinu. Certifikáty jsou opatřeny originálním hologramem jako ochranná známka. 

Činnost Justice for Nature můžete podpořit prostřednictvím platformy DARUJME.CZ

Děkujeme za váš čas a finanční podporu.