Justice for Nature Club pro VIP

25.6.2021

Přijměte pozvání do klubu, kde každý může sdílet velký příběh ochrany divoké přírody, být jeho přímým účastníkem. 

Na výročním setkání Green Life Párty jsme otevřeli Justice for Nature Club. Lidé, kteří se rozhodnou stát členy klubu jsou pro nás „velice důležité osoby“. Tvoří totiž podhoubí světové iniciativy Justice for Nature.

S růstem našich projektů a významu pro terénní ochranu vzácných druhů a ekosystémů v několika zemích světa roste i potřeba propojení naší komunity podporovatelů, včetně jejího rozšiřování.

 

Klubové členství je cesta, jak pomoci a spolupodílet se na fungování, rozvoji a financování provozu spolku Prales dětem a jeho iniciativy Justice for Nature. Za všemi projekty a spolkovými aktivitami stojí hrstka lidí, kteří potřebují vaši pomoc. Spojením sil můžeme projekty nakopnout a obrovsky posunout. Ať už je vaší schopností stromolezectví, nebo háčkování zvířátek, dokážeme spojit potenciál každého v jeden velký funkční a rostoucí celek.

Členové získají zajímavé možnosti seberozvoje a vzdělávání, terénní praxe, výhod a slev u partnerských firem a organizací, včetně té naší. Stanou se součástí funkční komunity sdílející hodnoty ve prospěch ochrany přírody a přirozenosti.

Firemní členové a partneři mohou členstvím v klubu JfN vyjádřit aktivní postoj a zájem dát pojmu společenská odpovědnost (CSR) ještě vybroušenější, reálný a globální rozměr v podobě environmentální odpovědnosti firmy (CER – Corporate environmental responsibility).

 

Členem může být jednotlivec nebo etická firma. Zájemce o členství by měl ctít přírodu a zvířata jako hodnotu a nepodílet se přímo na jejich utrpení a ničení. Vítán je každý, kdo vyznává a chce hájit hodnoty jako přirozenost, odpovědnost, odvaha, čest, vzájemnost, důvěra, opravdovost.

 

Víc informací včetně přiihlášky pro jednotlivce či firmy najdete na webu zde.

SDÍLET: