OFICIÁLNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRALES DĚTEM – JUSTICE FOR NATURE K PROJEKTU GREEN LIFE I. NA SUMATŘE

4.10.2022

Dne 1. října 2022 proběhla výroční schůze Spolku Prales dětem – Justice for Nature (dále Spolek), na níž členové projednávali mimo jiné aktuální situaci a budoucnost projektu Green Life I na Sumatře a otázku další spolupráce s indonéskou neziskovou organizací Yayasan Hutan Untuk Anak (dále YHUA), kterou Spolek v roce 2011 založil pro legální záštitu svých projektů v Indonésii a po celou dobu až do srpna 2022 též financoval. 

Ústředním bodem schůze byl návrh na vyloučení člena Zbyňka Hrábka ze Spolku Prales dětem a zbavení funkce delegáta Spolku v Indonésii na Sumatře. Návrh byl podán kvůli ztrátě důvěry členů Spolku na základě následujících skutečností: 

1) Od roku 2021 začaly nesrovnalosti na projektových činnostech na Sumatře. Placený delegát Spolku Zbyněk Hrábek postupně odmítal plnění požadavků, úkolů a strategií zadaných výborem spolku. 

2) Absence terénní kontroly protipytlácké hlídky Green Patrol ze strany delegáta měla za následek postupný úpadek terénní činnosti protipytlácké hlídky. 

3) Nezodpovědné nakládání s projektovým majetkem a vybavením vedoucí k jeho degradaci. 

4) Rozvrat projektu Green Life I na Sumatře na základě střetu zájmů delegáta, který svým účelovým jednáním způsobil narušení důvěry mezi partnerskými organizacemi. Bez vědomí Spolku přijal delegát funkci Projektového manažera YHUA a zastupoval nadále zájmy této organizace, což vyústilo až po snahu o nekalé převzetí společných projektů, které Spolek od počátku inicioval a financoval, zatímco partnerská organizace za dobu existence do společného rozpočtu nijak finančně nepřispěla. 

5) Nezodpovědné a neefektivní nakládání s finančními prostředky ze strany partnerské organizace, potažmo delegáta a projektového manažera. 

Zatímco Spolek odeslal na podporu YHUA a chod projektů Green Life I, Green Patrol, Oko tygra atd. sumy 1.474.870 Kč za 2021 a 626.689 Kč.za leden až červenec 2022, čelil námitkám a kritice za “nedostatečné financování”. Členové Spolku nepobírají za své angažmá plat a mnozí podporovali projektové činnosti ze svých zdrojů, aby projekty přežily. YHUA ani delegát nebyli ochotni akceptovat sdělení o reálné finanční situaci v době covidové a postcovidové a požadovali finanční podporu bez ohledu na společenskou a ekonomickou světovou krizi, která má za následek pokles finančních darů. YHUA nepředložila finanční zprávy o využití finančních prostředků zaslaných Spolkem jakožto výhradním sponzorem v požadovaném formátu a oficiální cestou za poslední tři měsíce. Nevyhověli ani požadavku na pracovní výkaz jednotlivých členů YHUA, kteří pobírají kompenzace za výkon funkce v organizaci. Žádost o nastolení úsporného režimu a maximální snížení nákladů na administrativu i kompenzace se nesetkala s přijetím. Namísto toho byla rozpuštěna terénní protipytlácká hlídka. Na základě nesplnění výše uvedených požadavků zakotvených v platné dohodě o spolupráci (MOU) Spolek s odkazem na tuto pozastavil od 1.9. 2022 financování projektů a YHUA do doby, než budou vypořádány připomínky, předloženy patřičné podklady a následně též podepsaná nová dohoda o spolupráci. V ní bylo přislíbeno odesílání finančních prostředků z transparentního účtu Green Patrol v plné výši měsíčních příspěvků k poslednímu dni v kalendářním měsíci (odhadem cca 50-60 tisíc KČ). Podpis dohody byl ze strany YHUA odmítnut s odůvodněním, že se jedná o nezákonné a nepřijatelné požadavky. Ke konkrétní diskuzi nad body smlouvy už YHUA svolná nebyla. 

6) Manipulace s veřejností na základě lživé osobní teorie o nutnosti “záchrany” projektu Green Life I na Sumatře před Spolkem a jeho předsedou Milanem Jeglíkem. Ten byl nepravdivě obviněn ze snahy o ukončení projektové činnosti na Sumatře a převedení prostředků ve prospěch projektů kostarických.   

7) Nevhodné chování vůči superdobrovolnici, která přijela pomoci na přelomu roku 2021/2022. 

 

Členové Spolku Prales dětem – Justice for Nature na schůzi jednohlasně rozhodli o vyloučení člena Zbyňka Hrábka s platností od 1. října 2022 a současně zbavení funkce delegáta Spolku v Indonésii. Jeho jméno nebude nadále nijak spojováno se spolkem Prales dětem – Justice for Nature, ani s jeho projektovými činností a programy. 

Vzhledem k tomu, že v současné chvíli YHUA ignoruje snahy Spolku o vyjednávání a vedení řádného a profesionálního dialogu, je Spolek nucen zvažovat ukončení projektové podpory a činnosti YHUA. V případě přetrvání neochoty YHUA dojít konsensu na další spolupráci bude Spolek usilovat o férové vypořádání. V případě, že nebudou YHUA a Zbyněk Hrábek schopni dostát požadavkům na majetkové vyrovnání se Spolkem, bude tento požadovat přepis veškerého majetku nabytého z podpory Spolku Prales dětem od roku 2009 do 30. srpna 2022 na lokální komunitní organizaci v Batu Katak. 

Podaří-li se získat mimosoudní finanční kompenzaci za projektový majetek projektu Green Life I na Sumatře, budou tyto finanční prostředky využity pro účely ochrany přírody na pokračujících spolkových projektech na Sumatře na projektu Blue Life I, na Slovensku a na Kostarice, kde projekt Green Life pokračuje, včetně vykupování deštného pralesa do vlastnictví pobočky Spolku – Bosque para los Niňos.

Finanční prostředky z transparentního účtu Green Patrol 2600885307/2010 zůstávají až do vyřešení situace na účtu. Pokud nebude hlídková činnost na Sumatře obnovena, tyto prostředky budou využity pro terénní ochranu přírody na fungujících projektech na Slovensku a v Kostarice. V takovém případě bude vše zveřejněno a transparentně doloženo. 

Projekt Blue Life I na Sumatře nepodléhá YHUA a bude nadále pokračovat ve spolupráci s neziskovou organizací Yayasan Ujung Sialit Belajar zastoupenou Riusem pod názvem Blue Life Kids. 

Veškeré informace o nekalém převzetí projektu Green Life I a jeho programů budou zveřejněny na mezinárodní úrovni. 

 

 Výbor a členové Spolku Prales dětem

1.10.2022 v Hodějovicích

 

SDÍLET: