Od Prales dětem k Justice for Nature

Po deset let se naše energie věnovala vykupování pozemků a tvorbě pralesní rezervace na Sumatře, včetně její ochraně, s vizí, že až budeme jednou staří a děti dospělé, tak zde prales stále bude pro budoucí generace a to jak lidské, tak i ty zvířecí. Byla to lidová vize, kdy hlavní motto bylo: “Vykupme pralesy dříve, než-li je vykoupí ti, kteří je chtějí zničit!”. Tuto nádhernou vizi zastavila doba covidová…

I přes to, že nás plno lidí zrazovalo a mělo pochybnosti, jsme si stáli za svým a dokázali nemožné. 175 ha pralesa ve složité Indonésii na hranici s Národním parkem Gunung Leuser se podařilo vykoupit a vymanit z rukou kaučukářů, palmařů a kdo ví koho dalšího. Orangutani, tygři sumaterští, medvědi malajští a mnoho dalších si zde našlo část svého teritoria. Dnes tato kapka inspirace a vize v lepší svět je sice v rukou jiné organizace, ale co jsme celá ta léta společně s Vámi tvořili stále existuje a prosperuje po svém, jen to již není v naší moci …

Po mnohaletých zkušenostech jsme dostali nabídku vytvořit stejnou myšlenku v Kostarice, kde však zákony stojí na naší straně a díky jednomu štědrému sponzorovi, partnerům a mnoha přispěvatelům se podařilo vykoupit 155,9 ha mlžného, horského pralesa na hranici NP Tapanti v pohoří Talamanca Cordillera. Tato rezervace však patří výhradně naší organizaci, kostarické pobočce Bosque para los Ninos, kterou jsme v Kostarice založili, a která vše zaštiťuje. Zelená myšlenka tak pokračuje dál, jen na jiném kontinentu, ošlehaná zkušenostmi, obrněná trpělivostí s jasnými plány a vizemi.

Nová zjištění, nové spolupráce a možnosti nás postupně přivedly k dlouho plánované transformaci, do organizace s jasným cílem, kterým je terénní ochrana divoké přírody a ohrožených druhů zvířat v přímé akci. Zrodila se myšlenka JUSTICE FOR NATURE.

Uvědomili jsme si, že musíme jít cestou reality, tedy přímé terénní ochrany přírody a to v přítomnosti a v roli neziskové organizace nejen s aktivistickými prvky činnosti, ale též s jasnými strategickými cíli a pravomocemi. Z některých členů organizace se stali strážci přírody, začali jsme spolupracovat s národními parky, rangery a zahájili jsme jasné tažení proti pytláctví, ale též proti trofejovému lovu, či zajetí zvířat pro lidskou zábavu a byznys. Naše cesta dostala jasné kontury, bez zajetí, bez klecí, prostě přirozenost, svoboda a spravedlnost nejen pro lidi, ale i pro přírodu.

Z velkého ideálu Pralesa dětem jsme se stali údernou silou v ochraně přírody, která na základě schopnosti profesionálního monitoringu ukázala schopnost odhalovat ilegální aktivity a vzdělávat děti i dospělé.  Z Prales dětem jsme se stali JUSTICE FOR NATURE. 

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI

 

Od roku 2009 do 2020 jsme se věnovali především výkupům deštného pralesa a vytváření pralesní rezervace na Sumatře, včetně její ochrany a monitoringu. V roce 2021 jsme přesunuli část projektové energie do Kostariky a rozšířili ochranu pralesů a jejich biodiversitu na středoamerický kontinent. Po vzoru našeho původního indonéského projektu Green Life I, vznikl nový Green Life II v Kostarice, s novou rezervací o rozloze 155,9 ha.

V roce 2016 jsme se rozhodli, věnovat svou energii také oceánům a zahájili jsme činnost s projektem Blue Life v souostroví Pulau Banyak na Sumatře, kde jsme vybudovali dobrovolnické centrum na ostrově Sikandang. Naše aktivity se věnovaly zejména čištění pláží od plastových odpadků společně s dobrovolníky a ochraně mořských želv na ostrově Bangkaru s naší protipytláckou hlídkou Blue Patrol. 

Po době covidové a po personálním selhání českého delegáta a následně i indonéských kolegů z organizace YHUA z roku 2022, kdy došlo během covidu k rozpuštění obou protipytláckých hlídek a ke krádeži a přivlastnění našeho sumaterského projektu, se naše nové sumaterské aktivity probouzejí opět k životu.

Rezervace Green Life I, Sumatra, Indonésie.

NOVÁ VIZE A NOVÁ CESTA

ZACHRAŇ PRALES SE MĚNÍ NA ZACHRAŇ DIVOČINU

I nadále je naší energií prales, jeho ochrana i nárazový výkup. Z důvodů zdlouhavých výkupních procesů, nárůstu cen za pozemky a změny myšlení naší společnosti se transparentní účet ZACHRAŇ PRALES mění na ZACHRAŇ DIVOČINU, aby mohly být finanční prostředky efektivněji a adaptabilněji využívány tam, kde bude zrovna potřeba při ochraně divočiny (výkup pralesa za účelem rozšiřování, rozvoje a údržby stávajících rezervací, včetně přímé terénní a technické podpory monitorovacího projektu Oko oceánu).

Rezervace Green Life II, Kostarika.

TRANSPARENTNÍ ÚČET ZACHRAŇ DIVOČINU

2000885303/2010

IBAN: CZ2920100000002000885303

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

PROJEKT GREEN LIFE SUMATRA

I přes to, že rezervace nám již nepatří, vrátili jsme zpět do terénu protipytláckou hlídku Green Patrol, která znovu zahájila monitoring Oko tygra I a opět se angažuje v přímé terénní ochraně tygrů sumaterských a dalších kriticky ohrožených druhů zvířat, včetně řešení tygřích konfliktů a v rozkývání pytláckých aktivit.

Green Patrol při ničení pytlácké pasti.

TRANSPARENTNÍ ÚČET GREEN PATROL

2600885307/2010

IBAN: CZ8820100000002600885307

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

PROJEKT BLUE LIFE SUMATRA

Během roku 2022 jsme byli nuceni definitivně upustit od přímé ochrany mořských želv a znovu vzkříšení Blue Patrol z personálních i finančních důvodů a místo toho jsme začali podporovat vzdělávací program Blue Patrol Kids pod vedením dlouholetého kolegy Riuse z vesnice Ujung Sialit, aby vznikala nová generace, která bude více chápat význam a nutnou ochranu podmořského světa, který tvoří jejich většinu životního prostředí na ostrově Tuangku. V současné době má skupina dětí a mládeže přes 140 žáků, se kterými nadšený tým učitelů pravidelně pracuje.

Blue Patrol kids při úklidu ostrova Sikandang. 

TRANSPARENTNÍ ÚČET BLUE PATROL KIDS

2901151729 / 2010

IBAN: CZ5520100000002901151729

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

OKO ZEMĚ

Monitorovací program Oko Země se z programu Oko tygra I ze Sumatry během několik let rozšířil do Afriky (Oko nosorožce, Oko gorily), na Slovensko (Oko medvěda),do Nepálu (Oko tygra II), do Kostariky (Oko jaguára) a domů do Česka (Oko vlka). Jasná koncepce monitoringu společně s odhalováním ilegálních aktivit ve spolupráci s několika národními parky, či rezervacemi si stále získává svou popularitu. Dnes je projekt Oko Země významnou a neodmyslitelnou součástí naší činnosti napříč kontinenty, který pomáhá přinášet důkazy o existenci kriticky ohrožených druhů zvířata, pomáhá v rozkývání ilegálních aktivit a slouží pro vzdělávání dětí a k informování veřejnosti.

Oko tygra II, Nepál.

TRANSPARENTNÍ ÚČET OKO ZEMĚ

2201704265/2010

IBAN: CZ6920100000002201704265

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

PROJEKT BLUE LIFE KOSTARIKA

V roce 2022 jsme vykoupili 2,19 ha pozemků pastvin a suchého tropického lesa v blízkosti pobřeží Tichého oceánu u zátoky Santa Elena v provincii Guanacaste.

Tato oblast je zároveň významným chráněným pásmem IMMA (Important Marine Mammals Areas) San Juan del Sur – Papyagayo Bay z důvodů reprodukce keporkaků dlouhoploutvých. Zátoka Santa Elena, je každoročně po 9 měsíců domovem pro migrující keporkaky dlouhoploutvé, kteří se zde namlouvají, rozmnožují, rodí a vyvádějí mláďata. Tato místa jsou domovem i pro další mořské savce, rejnoky, žraloky i mořské ptáky.

Interiér dobrovolnického, oceánského centra v Cuajiniquil.

Jednoznačně se jedná o jedno z nejvýznamnějších míst na pacifickém pobřeží Střední Ameriky ve vztahu k oceánské druhové rozmanitosti. Důvodem je blízká přítomnost oceánského výstupného proudu Thermal Dome. Tahle oblast je však ve vážném ohrožení. Thermal Dome je pod tlakem nadměrného a velmi složitě kontrolovatelného rybolovu a zátoku Santa Elena vážně ohrožuje developerský zájem výstavby nákladního námořního přístavu a suchého kanálu mezi pacifickým a karibským pobřežím. Tento podnikatelský a politický záměr by vážně ohrozil migraci, reprodukci, tedy život keporkaků dlouhoploutvích a to se nesmí stát. 

Z těchto důvodů jsme se na přelomu roku 2022/2023 pustili do vybudování oceánského velrybího centra Blue Life ve vesnici Cuanjiniquil. Toto centrum bude klíčovou energií pro spolupráci s neziskovými organizacemi, vědci, se státními úřady a národními parky při záchraně delfínů a uvíznutých mořských savců na pobřeží a místem ke vzdělávání dětí i veřejnosti. Na konci roku 2022 byla též zakoupena projektová monitorovací loď The Spartan, která bude operovat mezi zátoky Santa Elena až po Papagayo v rámci programu Oko oceánu.

Monitorovací loď The Spartan.

 

BANKOVNÍ ÚČET KOSTARIKA

2602004454/2010

IBAN:CZ7420100000002602004454

SWIFT: FIOBCZPPXXX

OKO OCEÁNU

Cílem Oko Oceánu je monitoring mořských savců, paryb, želv a mořských ptáků za účelem jejich ochrany a vytváření vzdělávacích materiálů pro školy a širokou veřejnost. Oko Oceánu bude dohlížet nad zátokou Santa Elena, aby zde nedocházelo k ohrožení vzácných mořských živočichů a podmořského ekosystému. Hlavním cílem je monitoring keporkaků dlouhoploutvých, který má za úkol přinést důkazy o významu zátoky Santa Elena před plánem výstavby Suchého kanálu, který by navždy zničil reprodukční zónou těchto fascinujících velryb, které sem migrují od Kalifornie (prosinec – březen) a Antarktidy (červenec – listopad). 

Ocasní ploutev keporkaka dlouhoploutvého vyfocená při monitoringu v zátoce Santa Elena.

TRANSPARENTNÍ ÚČET OKO OCEÁNU

2402435241/2010

IBAN:CZ07 2010 0000 0024 0243 5241

SWIFT: FIOBCZPPXXX

SPRAVEDLNOST PRO PŘÍRODU (PEK)

Český projekt Spravedlnost pro přírodu přichází s novým terénním programem PEK – Prevence environmentální kriminality, který představuje nový rozměr terénní ochrany přírody v praxi. Tento program je za prvé vzdělávací a je určen středním školám, gymnáziím a učilištím, aby přivedl mládež ve věku 15-18 let k zájmu o terénní ochranu přírody. Za druhé je určen veřejnosti v rámci přednášek a besed v obcích v oblastech, kde k enviro-kriminalitě dochází. Za třetí vypouštíme do terénu akční tým PEK, který pátrá a odhaluje enviro-kriminalitu a spolupracuje s úřady a policií.

Monitorovací tým při instalaci fotopasti v ČR (Oko vlka).

TRANSPARENTNÍ ÚČET SPRAVEDLNOST PRO PŘÍRODU

2201704273/2010

IBAN: CZ4720100000002201704273

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX