Rezervace je větší o další 4 ha

V březnu 2020 došlo k vykoupení dalších 4 hektarů ve prospěch rozšíření rezervace Green Life. Došlo k historické události, kdy jsme překročili sedlo “U Francouze” a rozšířili chráněné území podél hranice NPGL dále k řece Berkail.

CELKOVÁ ROZLOHA JE NYNÍ 132 HA

I přes fakt, že světem a ČR nevyjímaje otřásá panika z koronaviru a ekonomické recese, tak spolek Prales dětem  pokračuje ve své misi na ochraně deštných pralesů, poněvadž jsme dali všem lidem i zvířatům slib, že tuto cestu neopustíme ani v těžkých obdobích, dokud budou lidé podporovat ochranu ohrožených druhů zvířat a jejich přirozeného prostředí.

Tímto děkujeme všem, za podporu a můžeme vám prozradit, že se v dubnu 2020 chystá historicky největší výkup pralesních území ve prospěch rezervace Green Life. I přes tyto těžké časy se najdou lidé, kteří chápou, že deštný prales je důležitější, než společenské problémy lidstva.

Díky všem!