Jste ze Slovenska? Věnujte 2% z vašich daní na výkup pralesa

Tento rok nás môžete podporiť venovaním 2% z vašich daní na výkup a ochranu dažďového pralesa v Indonézii.

Pomôžte nám pri ochrane najdôležitejších ekosystémov planéty Zem. Vaše venované 2 % z dane predstavujú sumu približne 30eur za ktoré sa dá odkúpiť skoro 1AR(10x10m) pralesa a naše OZ Prales deťom mu zabezpečí ochranu pred pytliactvom alebo hrozbou vysádzania palmy olejnej.

Poskytnite dole uvedené údaje vašej účtovníčke alebo nám napíšte správu na FB alebo email – pralesdetom@gmail.com a pošleme vám potrebné tlačivo na venovanie 2% z daní.

 

Predpisané vyhlasanie k 2% daní zde. 


Chráňme prírodu, chránime seba. Ďakujeme