Zahájení monitorovacího programu Oko tygra II

v Nepálu

V roce 2019 jsem se zúčastnili mezinárodního kongresu rangerů v Nepálu, kde jsme na světovém fóru odprezentovali vizi mezinárodního monitorovacího projektu Oko Země spolu s nabídkou tohoto projektu národním parkům, které potřebují výpomoc s monitoringem divokých druhů zvířat.  Kromě kostarických strážců projevili o náš monitoring zájem přímo Nepálci, kteří hostili celý kongres, konkrétně členové proti-pytlácké asociace CBAPU (Community Base Anti-Poaching Unit). Došlo k předběžné dohodě o monitoringu, který jsme společně zrealizovali v únoru roku 2023. S celkem dvaceti fotopastmi jsme zahájili další monitorovací program pod hlavičkou mezinárodního projektu Oko Země a tím je Oko Tygra II. 

Organizace CBAPU působí v nárazníkové zóně národního parku Bardiya, kde se věnuje proti-pytláckým hlídkám, monitoringu divokých zvířat a osvětové činnosti ve vztahu k soužití lidí a divokých zvířat v okolí parku. Cílem našeho společného monitoringu je získávání údajů o životě a početnosti jednotlivých druhů ve vztahu ke konkrétním lokalitám, monitoring kriticky ohrožených druhů, odhalování ilegálních aktivit a pomoc při řešení konfliktů mezi lidmi a tygry.

Náš tým měl za úkol naučit hlavní členy CBAPU základním úkonům s fotopastmi, zpracovávat data z fotopastí a správně je udržovat, aby byli schopni v monitoringu pokračovat i bez naší přítomnosti. Byl to intenzivní měsíční trénink, během kterého jsme se i my mnoho nového naučili a ruku v ruce s našimi nepálskými kolegy přispěli lepší ochraně okolí národního parku Bardia.

Nepálci nás učili stopovat zdejší druhy zvířat a bezpečně identifikovat jejich pobytové znaky, na čemž stál celý monitoring a vytváření sítě fotopastí. Veškerý natočený materiál z fotopastí nám v Česku a na Slovensku slouží k výchovně-vzdělávacím účelům na školách a v Nepálu je dostává k dispozici správa národního parku Bardiya, která je využívá k edukaci, ochraně a výzkumu, stejně jako členové CBAPU. Ve zbývajícím čase jsme se věnovali natáčení nového filmu pro výchovně-vzdělávací projekt Nejbohatší ekosystémy planety Země (NEPZ).

Organizace CBAPU působí v nárazníkové zóně národního parku Bardiya, kde se věnuje proti-pytláckým hlídkám, monitoringu divokých zvířat a osvětové činnosti ve vztahu k soužití lidí a divokých zvířat v okolí parku. Cílem našeho společného monitoringu je získávání údajů o životě a početnosti jednotlivých druhů ve vztahu ke konkrétním lokalitám, monitoring kriticky ohrožených druhů, odhalování ilegálních aktivit a pomoc při řešení konfliktů mezi lidmi a tygry.

Náš tým měl za úkol naučit hlavní členy CBAPU základním úkonům s fotopastmi, zpracovávat data z fotopastí a správně je udržovat, aby byli schopni v monitoringu pokračovat i bez naší přítomnosti. Byl to intenzivní měsíční trénink, během kterého jsme se i my mnoho nového naučili a ruku v ruce s našimi nepálskými kolegy přispěli lepší ochraně okolí národního parku Bardia.

Nepálci nás učili stopovat zdejší druhy zvířat a bezpečně identifikovat jejich pobytové znaky, na čemž stál celý monitoring a vytváření sítě fotopastí. Veškerý natočený materiál z fotopastí nám v Česku a na Slovensku slouží k výchovně-vzdělávacím účelům na školách a v Nepálu je dostává k dispozici správa národního parku Bardiya, která je využívá k edukaci, ochraně a výzkumu, stejně jako členové CBAPU. Ve zbývajícím čase jsme se věnovali natáčení nového filmu pro výchovně-vzdělávací projekt Nejbohatší ekosystémy planety Země (NEPZ).

Na konci prvního turnusu jsme během dvou dní provedli finální kontrolu a úpravu všech fotopastí v terénu, revizi zbývajících vybavení a podepsali smlouvu o zapůjčení fotopastí na dva roky. Po prvním měsíci je tedy výsledek takový, že členové CBAPU jsou kompletně proškolení v oblasti práce s fotopastmi, určili jsme si metodu sdílení nových záběrů a tím byla naše práce v rámci tohoto turnusu hotová. Monitoring tak pokračuje i bez naší přítomnosti, ale i přesto se stále můžeme pravidelně těšit na nové záběry z fotopastí z ochraně zóny národního parku Bardiya.