Závěr roku s Okem medvěda

5.12.2021

Na přelomu listopadu a prosince se odehrál závěrečný letošní dobrovolnický turnus v rámci monitorovacího programu Oko Medvěda.

Náš tým strávil na Slovensku celkem dva týdny. První týden nás v terénu doprovázeli členové spolku Prales dětem. Našim společným cílem bylo je seznámit s novinkami na tomto monitorovacím programu a naskytnou jim možnost se do samotného systematického monitorování velkých šelem zapojit, jakožto našim nejbližším kolegům.  Během tohoto týdne nás čekala kontrola fotopastí v migračních koridorech mezi Kremnickými a Štiavnickými vrchy.

Prakticky na všem lokalitách, které jsme v říjnu začali monitorovat, jsme nyní zaznamenali pravidelný pohyb vysoké zvěře. V jedné z nejkrizovějších lokalit ve vztahu k srážkám aut se zvířaty na dálnici R1 se na našich fotopastech objevily také záběry medvědů. Veškerá tato klíčová data budou předána našim kolegům ze ŠOP SR.

Během prvních dní monitoringu jsme zmapovali celou řadu dalších nedostatků v oplocení krizových úseků dálnice R1. Tyto nedostatky spočívají především v chybném uchycení daného oplocení k opěrným tyčím, tedy zvěř se na mnoha místech může dostat přímo na dálnici. Veškeré tyto nedostatky jsme zdokumentovali s předali správě CHKO Štiavnické vrchy.

Koncem prvního týdne dorazila poslední letošní skupina dobrovolníků. S monitoringem nám přijely vypomoct celkem čtyři dobrovolnice, které se se začínajícími zimními podmínkami popraly opravdu zkušeně a zdatně. Začátkem druhého týdne jsme se museli rozdělit na dva týmy, přičemž jeden z nich pokračoval v monitoringu Kremnických vrchů a druhý se ještě před nástupem tuhé zimy vydal stáhnout naše fotopasti z monitorované zóny národního parku Nízké Tatry. Byla to pro nás všechny velká fyzická výzva. I přes nízké teploty a desítky centimetrů sněhu byly naše dobrovolnice v neustálém terénním nasazení a to jak v Kremnických vrších tak i v Nízkých Tatrách, kde nás doprovázela dobrovolná stráž přírody z tohoto národního parku. Po dvou týdnech tvrdé práce jsme si tak odvezli celou řadu kvalitních a velmi hodnotných záběrů z fotopastí.

Rok 2021 byl při nejmenším hodně náročný ale o to více zajímavý a přínosný pro celou naši spolkovou činnost na Slovensku. Pokračovali jsme v audiovizuálním monitoringu Kremnických vrchů a Nízkých Tater, jak nám smlouva se ŠOP SR ukládala, úspěšně jsme rozjeli operaci Synantrop zaměřenou na podporu Zásahového týmu pro medvěda hnědého a operaci Migrace, v rámci které jsme se naplno pustili do mapování migračních koridorů mezi Kremnickými a Štiavnickými vrchy.

Rok 2022 se ponese v duchu rozvoje operace Migrace, pokračování dalších dobrovolnických turnusů a prohlubování poznatků o srdci Evropy, tedy Kremnických vrších.

Děkujeme všem, kteří nás na této cestě sledují, podporují či se jako dobrovolníci stávají její přímou součástí!

SDÍLET: