Oko medvěda na Slovensku

17.3.2021

Náš tím aj  začiatkom roku 2021 naďalej pokračuje v pravideľnom  monitorovaní veľkých šeliem na Slovensku a v získavaní genetického materiálu týchto zvierat na podrobnú analýzu.

Za posledné 3 mesiace sa nám na fotopascách naďalej objavujú vo veľkom všetci štyria zástupcovia slovenskej divočiny a to medveď hnedý, vlk dravý , rys ostrovid a mačka divá. Máme obrovskú radosť že sa nám takto darí získavať dôkazy o ich existencii a migračných trasách v Kremnických vrchoch, čo by mohlo mať do budúcna za následok zvýšenie ochrany  tejto lokality. V týchto dňoch sa aktuálne rozhoduje o umožnení alebo zamietnuti výstavby oplotenej zvernice (viac ako 100 hektárov lesa ), na ktoré majú veľký vplyv aj nami získane dôkazy o pobyte vzácnych druhov zvierat.   

Nezažili sme však len radostné chvíle. Počas januárovej a februárovej kontroly fotopascí sme zistili, že nám boli opäť ukradnuté 3 fotopasce.  Ďalšie 3 boli ukradnuté aj Štátnej ochrane prírody len v tejto oblasti. S predchádzajúcim rokom je to dohromady už 12 našich odcudzených fotopascí, ktoré nie sú lacnou záležitosťou. Najsmutnejšie na tom je, že niektoré z nich patrili aj našim partnerským školám projektu NEPZ, ktoré nám takto pomáhajú s monitorovaním zvierat po celom svete a spoluvytvárajú tak ďalší vzdelávací materiál pre mládež. Zlodej tak okráda deti. Môžeme si len domyslieť a vydedukovať, kto je v týchto prípadoch potencionálnym páchateľom. Kto si neželá, aby verejnosť  vedela čo sa skutočne deje v slovenských lesoch a aké živočíšne skvosty v nich žijú ? Pravdepodobne ten, kto sa túla pravidelne po lesoch mimo turistických ciest a nemá rešpekt ani k značke ŠOP (státna ochrana prírody), ktorá je viditeľne umiestnená na fotopascách. Napovieme, že práve prebieha obdobie jeleních zhodov a teda zber parožia, na ktoré majú zo zákona nárok len poľovníci, ktorých sú momentálne plné lesy.

Nášmu tímu sa opäť podarilo odhaliť aj ilegálne prikrmovanie zveri nevhodným krmivom priamo pod posedom. V tomto prípade to bolo množstvo pokazeného syru a pečiva. V minulosti sme na rovnakom mieste objavili prikrmené množstvom kuracieho mäsa a majonézou. Problém prikrmovania nevhodnou potravou a dokonca v nevhodnom období sa podľa našich zistení stáva pravidlom a nie je to nič ojedinelé. Všetky zistenia aj s dôkazovým materiálom a súradnicami nálezu sme odoslali na Zelenú linku, ktorá sa zaoberá environmetálnou kriminalitou a taktiež na ďalšie príslušné orgány (ministerstvo životného prostredia, hygiena atď..) O ďalšom priebehu konania nás budú informovať. Dokonca samotná Slovenská poľovnícka komora uznala a odpísala nám že : ,,Podľa zhliadnutých predmetných fotografií  sme dospeli k záveru, že užívateľ poľovného revíru Ihráč v tomto prípade Poľovnícka spoločnosť Artemis, porušuje nariadenia vydané hlavným veterinárnym lekárom a miestnou príslušnou Regionálnou a veterinárnou a potravinovou správou,  Porušením ustanovenia § 26 sa užívateľ poľovného revíru dopúšťa podľa § 78 ods. 3 písm. e) iného správneho deliktu, ktorý môže byť potrestaný pokutou v rozsahu od 5 000 – 15 000 €. “

Počas posledného februárového monitoringu sme zorganizovali aj stretnutie s dvomi organizáciami pôsobiacimi v oblasti Kremnických vrchov ( OZ Kremnica nad zlato,  OZ Kremnické vrchy pre život ). Vymenili sme množstvo skúseností a rád. Taktiež sme sa dohodli na ďalšej spolupráci v boji proti rozsiahlej ťažbe hornín bentonitu, perlitu a pucolanu. Snažíme sa tak prepojiť neziskový sektor a miestnych obyvateľov za účelom čo najvyššej ochrany miestnej prírody. Novinkou je aj uzatvorená spolupráca s českou firmou GRIZZLY, ktorá sa náš spolok rozhodla podporovať rôznou formou. Pre začiatok nám zaslali množstvo zdravých svačiniek do terénu, pre náš monitorovací tím a dobrovoľníkov. V náročnom teréne, kde býva miestami až po stehná snehu, sme takúto vysokoenergetickú pochúťku veľmi ocenili. 

Na najbližšiu kontrolu fotopascí sa chystáme v dňoch 27.3 – 3.4. 2021. Pôvodne nám v tomto dátume mali pomáhať aj prihlásení dobrovoľníci, avšak kvôli pandemickým opatreniam to nebude možné a tak sa dobrovoľnícky program presúva na letné mesiace. Už teraz sme zvedaví aké prekvapenia a úžasné zábery na nás budú čakať v nádhernej divočine Kremnických vrchov.

SDÍLET: