Blue Kids na Sumatře slaví výročí

Vzdělávání dětí je jedním z hlavních pilířů filozofie a činnosti Justice for Nature.

Věnujeme se této aktivitě v Čechách a na Slovensku s programem NEPZ, začínáme v Kostarice ve vzdělávacím oceánském centru Blue Life II. a již nějaký ten rok také podporujeme mimoškolní vzdělávání dětí ze souostroví Pulau Banyak z vesničky Ujung Sialit na ostrově Tuangku.

Program zde vede a zaštiťuje náš kolega (a předseda neziskové organizace Yayasan Ujung Sialit Belajar) Rius Zai. Spolu s týmem místních učitelů se věnují téměř sto dětem ve věku mezi čtyřmi a třinácti roky. Organizují pro ně výuku a program pro zlepšení osobnostních i vědomostních kvalit.

Učitelé poskytují dětem individuální mimoškolní doučování psaní, čtení, ale také základy anglického jazyka. Prostřednictvím her a kolektivních aktivit děti motivují k osvojení dobrých charakterových vlastností a schopností, jako je spolupráce, trpělivost, odvaha, odpovědnost, upřímnost atp. V neposlední řadě pak jako červená linka všech aktivit nesmí chybět nauka o přírodě a vedení k aktivní ochraně přírody. Děti s učiteli i dobrovolníky chodí sbírat odpad a iniciují akce na čištění vesnice a udržování zdravějšího životního prostředí.

 

Právě partnerská nezisková organizace YUSB oslavila v červnu 3. výročí od založení a fungování vzdělávacího programu v komunitě. Oslavy byly velkolepé, jak se na Indonésii patří.

Připravujeme pro děti podklady pro vzdělávací program o tomto nádherném ekosystému, v jehož blízkosti žijí a měli by jej ochránit před nekontrolovanou devastací.

 

Blue Life Sikandang

Mezitím se Rius, jakožto správce kempu Blue Life I., se stará o jeho dobrý stav a připravuje vše pro návrat ekoturistických poznávacích programů a přírodě prospěšných návštěvníků. Příležitostně pak kemp slouží jako zázemí pro výletnické výpravy a pobyt dětí z Ujung Sialit. Vždy si na ostrově užijí jeho krásu při pohybovém a motivačním programu a pomohou ho vyčistit od odpadků.

Právě pro uskutečňování podobných aktivit hledáme podporu třeba právě vaší skrze náš transparentní účet 2901151729 / 2010, nebo od nového roku i osobně na místě na našem programu.

Určitě stojí za to zažít pro přírodu prospěšný den společně s dětmi a načerpat jejich nadšení a entusiasmus.

Návrat k přímé akci

Po vynucené pauze v přímé činnosti v ochraně přírody se s osobní účastí našich zástupců a dobrovolníků opět zahájí ochrana podmořského světa se zaměřením na korálový útes. Budeme monitorovat jeho stav, uklízet odpadky i pod hladinou díky freediverům a potápěčům, intervenovat v případě výskytu kritického množství hvězdic trnových korun, budovat kotevní bóje atd.

Věříme, že s návratem dobrovolníků a návštěvníků se opět podaří hodně dobré práce a pozitivního rozvoje v oblasti souostroví ve vztahu k ochraně přírody a udržitelnému životnímu způsobu.

Blue Patrol Kids můžete podpořit jakýmkoliv příspěvkem na transparentní číslo účtu 2901151729/2010

Děkujeme.