PRO MÉDIA

Spolek Prales dětem vznikl v roce 2009 a stal se nositelem myšlenky Green Life na záchranu deštných pralesů na Sumatře, kde v průběhu deseti let vytvořil soukromou pralesní rezervaci Green Life s rozlohou 121,3 ha do konce roku 2019. Tímto byla vytvořena ochranná zóna na hranici s národním parkem Gunung Leuser mezi řekami Sekelam a Berkail, což významně zabránilo pytláctví a ilegálnímu dřevorubectví v oblasti, v níž žijí kritičky ohrožení tygři, sloni a orangutani. Každoročně sem přijíždí více než stopadesát dobrovolníků do třech pralesních táborů, kde se odehrávají unikátní zimní a letní dobrovolnické programy v deštném pralese a v souostroví Pulau Banyak v Indickém oceánu.

Spolek Prales dětem podporuje indonéskou nevládní organizaci Yayasan Hutan Untuk Anak, která sídlí v Tygřím domě od roku 2016 a v roce 2017 jí byla udělena vládní licence na strážně monitorovací protipytláckou hlídku Green Patrol, která vznikla již v roce 2014. Součástí programů projektu Green Life je též vzdělávání dětí a odpadový program ve vesnici Batu Katak. Unikátním programem je monitoring tygrů, slonů a orangutanů , který je součástí Oko tygra, který je jedním z programů projektu Oko Země, stejně jako Oko medvěda na Slovensku, nebo Oko nosorožce v Ugandě a Mozambiku. Všechny tyto aktivity jsou podporovány spolkem Prales dětem, který získává financování v České republice a na Slovensku od široké veřejnosti, firem a partnerských škol projektu NEPZ. Spolek Prales dětem má kancelář v Brně a doposud nepobíral žádné dotace a granty.

V listopadu 2018 se stal spolek Prales dětem členem International Ranger Federation a o rok později představil jeho předseda Milan Jeglík světový monitorovací projekt Oko Země na Světovém kongresu rangerů IRF v Nepálu. Takto vzniká další spolupráce v Kongu, Nepálu a Kostarice. V roce 2022 by měl být představen průběžný výsledek mezinárodní monitorovací spolupráce Oko Země na světovém kongresu rangerů na Azorských ostrovech a v roce 2025 bychom měli na kongresu v Peru předat všem zástupcům a členským zemím IRF světový vzdělávací program pro školy Etika Země, kterým ukončíme unikátní monitorovací projekt Oko Země.