Vize záchrany pralesa pro rok 2022

28.11.2021

Vážení příznivci iniciativy Justice for Nature a zejména deštných pralesů,

rádi bychom vás informovali o nové strategii záchrany pralesů pro rok 2022. Spolek Prales dětem – Justice for Nature se rozhodl projekt Zachraň prales rozšířit z vykupování též na aktivní ochranu.

V současné době chráníme deštné pralesy na dvou kontinentech. Od roku 2009 tvoříme pralesní rezervaci Green Life I (175,5 ha) v JV Asii na Sumatře a od roku 2021 Green Life II (95 ha) ve Střední Americe na Kostarice, obě na hranicích s národními parky. Tato území jsou vykoupena, ponechána přírodě, monitorována a GL I. střežena protipytláckou hlídkou. V rezervacích organizujeme mezinárodní dobrovolnické programy a vzdělávací programy pro školy. Obě rezervace lze navštívit jako dobrovolník nebo po dohodě jako ekoturista. Tohle všechno díky tisícům lidí, kteří v průběhu 13 let přispívají na záchranu deštného pralesa.

Na Sumatře jsou pozemky rezervace Green Life I. napsány na korporaci, která může vykupovat pozemky. Nicméně během roku se v Indonésii 2x změnil zákon o vlastnictví půdy, a tak jsme se rozhodli, že na dobu neurčitou přerušíme vykupování pralesa na Sumatře, dokud nebude zřejmé, že jsou výkupy bezpečné. Naši právníci v současné době vše řeší a hledají cesty, jak vše co nejlépe zajistit a jak pokračovat ve vykupování dál. Dokud ale nebude tato situace jasná, rozhodli jsem se pozemky zakonzervovat a věnovat maximální energii jejich ochraně naší protipytláckou hlídkou, včetně vzdělávání a osvěty.

V Indonésii máme v současnosti další velký úkol, kterým je přímá ochrana deštného pralesa a oceánu v souostroví Pulau Banyak, a to zejména ostrova Bangkaru, kde sice nemůžeme pozemky koupit, protože se jedná o státní rezervaci, ale jde o 317 km2 původního primárního nížinného deštného pralesa, který je v ohrožení nelegálním dřevorubectvím a pytláctvím. Je znám též jako ptačí ráj, v němž žijí endemičtí loskutáci niaští, odchytávaní pro ilegální obchod se zvířaty. Kromě jedinečnosti deštného pralesa jsou zde nádherné písčité pláže, kam připlouvají mořské želvy klást tisíce vajíček. Ať už dospělé karety obrovské, karety pravé a kožatky obrovské, nebo jejich snůšky vajíček, jsou v ohrožení ilegálními aktivitami, jako je lov pro maso či sběr vajec. Vládní organizace na ochranu přírody BKSDA nemá dostatečné prostředky ke skutečně funkční ochraně. Ostrov je aktuálně nechráněný a my byli požádáni, zda bychom nechtěli tuto velkou odpovědnost a též riziko přijmout. Budeme moci jedinečný deštný prales chránit formou protipytlácké činnosti, tedy přímé terénní ochrany.

Finanční podpora protipytlácké hlídky Blue Patrol však nyní nedosahuje té výše, abychom mohli náš vyškolený a vybavený tým na Bangkaru vrátit, a tak jsme se rozhodli dofinancovávat tuto činnost, včetně ochrany světového přírodního dědictví deštných pralesů a oceánů, právě z fondu Zachraň prales a to 30% získané finanční podpory v roce 2021/2022, abychom tuto činnost zahájili. V průběhu roku 2022 máme za úkol zvednout finanční podporu na Blue Patrol tak, aby na její účet chodilo minimálně 50 000 Kč měsíčně a nebylo nutné tuto nesmírně důležitou činnost dofinancovávat. V současné době přichází na účet Blue Patrol cca 25 000 Kč měsíčně, a tak budeme po celý rok 2022 podporovat ze Zachraň prales Operaci Bangkaru částkou 25 000 Kč měsíčně, tedy 300 000 Kč.

Mohli bychom sice vyhlásit sbírku na tuto částku, ale nemyslíme si, že by to v době covidové bylo vhodné a tak volíme nejúdernější a nejpřímější cestu, která bude 100% fungovat! Ideální bude, když další lidé vstoupí do měsíční podpory Blue Patrol a zadají si trvalý bankovní příkaz třeba na pouhou stokorunu, která nikomu neublíží a na Bangkaru dokáže divy v terénní ochraně světového přírodního dědictví. Tohle je naše velmi důležitá nová sumaterská mise s názvem Operace Bangkaru.

Vše tedy na Sumatře funguje a roste dál.

Na Kostarice jsou pozemky psány na naši kostarickou pobočku spolku Prales dětem, Bosque para los Niňos. Veškeré získané finanční prostředky na výkup pralesa nyní směřují tam, kde na rozdíl od Indonésie můžeme pozemky vlastnit přímo. Máme tam od letošního roku 95 ha a začínáme s monitoringem a přímou ochranou.

Pevně věříme, že se na těchto krocích a změně strategie pro následující rok všichni shodneme. Právě taková rozhodnutí a možnosti být tam, kde je nás nejvíce třeba, dělají ze spolku Prales dětem skutečnou sílu v ochraně přírody, opravdovou Justice for Nature pro tento svět!

Chceme vám všem poděkovat za souznění a ochranu jedinečné divočiny deštných pralesů, oceánů a jejich nenahraditelné a fascinující biodiverzity, která je chráněná právě díky vaší podpoře a pochopení, že je třeba hasit požár tam, kde to nejvíce hoří. V případě dotazů či připomínek prosím pište na info@pralesdetem.cz.

Děkujeme za spolupráci a podporu!

Tým JfN